Evelid

Evelid är ett korttidsboende för dig som är i behov av tillfällig vård och omsorg.

Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Vi arbetar tillsammans med dig för att du ska bevara och träna upp dina förmågor i vardagliga aktiviteter. Under din tid hos oss erbjuds du en kontaktman som särskilt ser till dina behov och önskemål. Kontaktmannen planerar tillsammans med dig hur du ska nå de mål som är uppsatta för din vistelse på Evelids korttidsboende.

Tillsammans med dig och dina närstående om du så önskar, följer vi regelbundet upp hur det går. Detta gör vi i tillsammans med med biståndshandläggare, kontaktman, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Evelids boende

Det finns tillfälliga platser fördelade på enkel- och dubbelrum. Rummen är möblerade och det finns tillgång till trygghetslarm. Här finns även gemensamma utrymmen med möjlighet till aktiviteter och gemenskap med andra.

Vi har en vacker omgivning med tillgång till Evedalsområdets underbara miljöer.

Måltider

Alla måltider på Evelids korttidsboende serveras i vår gemensamma matsal. Frukost, middag och kvällsmat levereras från köket på Evelid. Vi kan även erbjuda specialkost.

Vi arbetar för att måltiden ska vara en lugn och trevlig stund.
Dina närstående har möjlighet att äta tillsammans med dig i den gemensamma restaurangen på Evelid. Närstående betalar för måltiden.

Aktiviteter och träffpunkt

Utifrån dina egna intressen och behov har du möjlighet att delta i aktiviteter både tillsammans med andra och individuellt. Vi utgår från dina personliga mål och intressen. Exempel på aktiviteter kan vara sångstunder, nutidsorientering, bingo, tidningsläsning, gymnastik och promenader.

Hälso- och sjukvård

På Evelids korttidsboende finns undersköterskor dygnet runt. Sjuksköterskor finns på plats dagtid måndag till fredag. Kvällar, nätter och helger finns tillgång till sjuksköterska från annat särskilt boende samt kommunens kvälls- och nattpatrull.

Hos oss finns arbetsterapeut och sjukgymnast som bedömer dina behov och möjligheter till adekvat träning och rehabilitering.

Kontakter

Senast uppdaterad: 5 juni 2023