Intyga föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Barn har rätt att få veta sitt ursprung och rätt till försörjning och arv. Därför är det viktigt att fastställa vilka föräldrarna är

Föräldraskapsbekräftelsen kan göras digitalt via en e-tjänst hos Skatteverket. Länk till annan webbplats.

Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige och som har bank-id kan själva logga in på skatteverket.se och fastställa föräldraskapet med hjälp av e-legitimation under de första 14 dagarna efter att barnet är fött.

Det är möjligt att göra en digital bekräftelse på så snart barnet är folkbokfört och har fått ett personnummer. För de som inte uppfyller kraven för att använda e-tjänsten kan en bekräftelse göras hos familjerätten i den kommun där barnet är folkbokfört.

När ni bekräftar föräldraskapet via e-tjänsten kan ni även anmäla gemensam vårdnad i samma tjänst. Om vi väljer att anmäla gemensam vårdnad vid ett senare tillfälle gör ni det genom att fylla i en blankett som finns på Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gifta föräldrar

De föräldrar som är gifta med varandra behöver inte göra någon bekräftelse. Den som inte fött barnet antas då vara barnets förälder. För samkönade föräldrar gäller detta för barn födda efter den 1 januari 2022.

Assisterad befruktning

Om barnet tillkommit genom assisterad befruktning måste följande kriterier vara uppfyllda för att ett faderskap eller föräldraskap ska kunna bekräftas:

 • Den som fött barnet och den som inte fött barnet var sambo, registrerade partners eller gifta när den assisterade befruktningen gjordes.
 • Det ska finnas ett samtycke om assisterad befruktning från den som inte fött barnet.
 • Det ska vara sannolikt att barnet tillkommit genom den assisterade befruktningen.
 • Behandlingen har utförts inom behörig svensk hälso- och sjukvård eller vid behörig inrättning utomlands.
 • Barnet ska ha rätt att ta del av uppgift om spermiedonatorn (donators får inte vara anonym).
 • En bekräftelse kan hävas om de uppgifter som lämnats inte är korrekta. Det gäller oavsett om bekräftelsen är gjord digitalt eller vid ett besök hos familjerätten. En hävd bekräftelse innebär att den juridiska kopplingen mellan barnet och den som inte fött barnet bryts. Det finns inte någon tidsgräns för när en bekräftelse kan hävas.

Föräldrar kan fortfarande kan göra en bekräftelse genom ett besök på familjerätten om föräldrarna hellre vill detta, eller om det finns osäkerhet kring föräldraskap eller regler.

Om bekräftelsen till Skatteverket inte görs av föräldrarna under de 14 första dagarna kommer Skatteverket att meddela detta till Växjö kommun och bekräftelse kommer istället hanteras av familjerätten.

Familjerätten i Växjö kommun är också till för dig som bor i Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommun då det gäller frågor om fastställande av föräldraskap, adoption samt frågor om vårdnad, boende och umgänge för separerade föräldrar.

Vi är inte gifta och väntar barn. Vad behöver vi göra?

I föräldrabalken står det att det är socialnämndens skyldighet att utreda och fastställa faderskap eller föräldraskap när kvinnan inte är gift vid barnets födelse.

För barn födda efter 1 januari 2022 gäller att föräldrar har möjlighet att fastställa faderskapet via e-tjänst hos Skatteverket Länk till annan webbplats. 14 dagar efter barnets födelse. Därefter lämnas ärendet över till familjerätten.

14 dagar efter ett barn föds av en ogift mamma får familjerätten information från Skatteverket om att nyfött barn saknar registrerad förälder. Familjerätten skickar ett brev till mamman med uppmaning om att beställa tid för bekräftelse av faderskapet/föräldraskapet.

Mamman kan kontakta familjerätten och begära att få bekräfta fader/föräldraskapet före barnets födelse. Familjerätten har inte skyldighet att påbörja faderskapsbekräftelse före barnets födelse, men det finns situationer när det är lämpligt. Det gäller till exempel om barnets pappa är på väg att lämna landet eller om mamman är sjuk.

Ta med giltiga id-handlingar vid besöket. När ni kommer till familjerätten gör ni en skriftlig bekräftelse av faderskapet. Familjerätten godkänner bekräftelsen efter barnets födelse. Genom bekräftelsen knyts barnet juridiskt till pappan. Om ni väljer att göra en bekräftelse före barnets födelse ska ni inte bekräfta fader/föräldraskapet via Skatteverkets e-tjänst. vilket normalt sätt är det snabbaste sättet att bekräfta fader/föräldraskap.

Har jag rätt att få DNA-test (rättsgenetisk undersökning) innan jag skriver på en faderskapsbekräftelse?

Om du är osäker på om du är pappa till det väntade barnet kan du begära att rättsgenetisk undersökning görs i samband med faderskapsutredningen, innan du beslutar dig för att bekräfta faderskapet.

Om kvinnan berättar att hon varit tillsammans med fler än en man under den tid hon kan ha blivit gravid krävs rättsgenetisk undersökning även om en av männen vill bekräfta faderskapet utan test.

Ett faderskap ska bekräftas av pappan och godkännas av mamman och utredaren.

Vi ska separera och jag misstänker att jag inte är pappa till vårt barn. Kan jag få ett DNA-test (rättsgenetisk undersökning)?

Det finns ingen lag som säger att socialförvaltningen måste inleda en faderskapsutredning om du en gång har bekräftat att du är pappa till barnet. Om ni var gifta när barnet föddes kan familjerätten inleda faderskapsutredning. Om faderskapet fastställdes genom en skriftlig bekräftelse kan ni ansöka om bistånd för DNA-undersökning. Kontakta socialförvaltningen för att få fakta och rådgivning om vad som kan göras.

Kontakter

 • Familj och förälder

  0470-410 00

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Obokade besök: Växjö kommuns kontaktcenter, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

  Bokade besök; Sandgärdsgatan 26 C, Växjö

  Övrigt

  Öppettider

  Kontaktcenter; Måndag-fredag, klockan 07.30-16.30

  Sandgärdsgatan: Måndag-torsdag klockan 09.00-12.00 och 12.45-16.30, fredag klockan 09.00-12.00 och 12.45-16.00

Senast uppdaterad: 23 februari 2024