Ska du gifta dig?

Vill ni gifta er borgerligt i Växjö? En borgerlig vigsel är en ceremoni helt utan religiösa inslag. Ni kan enkelt boka er borgerliga vigsel via e-tjänst.

Under sommaren är det många som vill viga sig och vi har nu fullbokat för vigslar hela sommaren, så återkom i september med er ansökan. Kom även ihåg att ansöka om hindersprövning hos skatteverket.

Borgerlig vigsel, ansök

Ni väljer om ni vill gifta er på en vardag eller en lördag. Vigseln kan hållas i kommunhusets vigselrum eller på en annan plats som ni kommer överens om med vigselförrättaren. Ni bestämmer tillsammans med vigselförrättaren hur ceremonin ska utformas.

Ni kan välja om vigselförrättaren under ceremonin ska läsa upp en kort text eller en något längre text. Det kostar 300 kronor att gifta sig borgerligt hos kommunen. Observera att inbetald avgift inte återbetalas vid avbokning.

Om ni behöver en tolk måste ni ordna det själva.

Vittnen till vigseln

Vid en vigsel ska alltid två myndiga vittnen vara med. Om ni inte har egna vittnen kan vi på kontaktcenter hjälpa till med att ordna vittnen, förutsatt att ni väljer att ha vigseln på en vardag och i kommunhusets vigselrum.

Vigselförrättare

Meddela oss på kontaktcenter om ni har något särskilt önskemål när det gäller vem som ska vara vigselförrättare. Ta gärna kontakt med vigselförrättaren i förväg. Om ni inte har några särskilda önskemål väljer kontaktcenter en vigselförrättare till er. För vigslar på helgerna finns ett bestämt schema över vilka vigselförrättare som arbetar under olika helger.

Boka vigsel via e-tjänst

Ni kan enkelt boka vigsel direkt via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Du betalar samtidigt som du bokar en tid, du kan använda kredit eller betalkort. Ni är också välkomna att kontakta kommunens kontaktcenter för att boka tid.

Ansök om hindersprövning före vigseln

Innan vigseln måste det först undersökas om det finns några hinder för giftemålet, det kallas för hindersprövning. Hindersprövning ansöker ni om hos Skatteverket. När ni har fått intyg från Skatteverket om hindersprövning och om vigsel ska ni skicka dessa till kommunen, gärna två veckor innan vigseln är tänkt att ske.

I svensk lag finns följande hinder mot äktenskap:

  • Om någon av er är under 18 år.
  • Om ni är nära släkt.
  • Om någon av er redan är gift eller registrerad partner, enligt den tidigare lagen om registrerat partnerskap.
  • Om någon av er inte är folkbokförd i Sverige bör ansökan om hindersprövning kompletteras med ett intyg om aktuellt civiltillstånd från det land där han eller hon är bosatt.
  • Om han eller hon tidigare har varit gift eller registrerad partner krävs ett intyg om att äktenskapet eller partnerskapet är upplöst.
  • Om ingen av er är svensk medborgare eller bosatt i Sverige måste var och en av er vara fri från äktenskapshinder enligt lagen i hemlandet. För att intyga detta bör ni ordna ett intyg från behörig hemlands myndighet som visar att ni har rätt att gifta er med varandra. Det är bara ett fåtal länder som kan utfärda ett sånt intyg. Om ni inte kan få ett sånt intyg bör ni istället skaffa ett intyg från behörig hemlands myndighet om vilka regler som gäller enligt det landets lagar för att ingå äktenskap.
  • Den som inte är folkbokförd i Sverige ska också styrka sin identitet och sitt medborgarskap vid ett personligt besök hos Skatteverket. Identiteten ska styrkas med pass. För medborgare i en EES-stat eller i Schweiz går det också bra med ett nationellt ID-kort där medborgarskapet framgår. Besöket kan göras i samband med att ansökan om hindersprövning lämnas in.En hindersprövning som har skett i ett annat nordiskt land för en man och en kvinna gäller också för vigsel i Sverige.
Senast uppdaterad: 3 juni 2024