Dagverksamhet

I Växjö finns dagverksamhet för dig som är äldre och behöver stöd att komma ut, träffa andra och vara med i olika aktiviteter. För dig som vårdar en närstående i hemmet finns dagverksamhet för den du vårdar för att du ska få avlösning.

Dagverksamhet för personer med demens

På Solgläntan i Gemla och Sommarvägen, före detta Rosenhill, finns dagverksamhet för personer med demens, som fortfarande bor hemma. Solgläntan vänder sig i första hand till yngre personer med demens.

Vi har nya teman för våra aktiviteter varje vecka. Hos oss erbjuder vi bland annat olika former av sinnesstimulering. Vi promenerar och har sittande gymnastik, sjunger och lyssnar på musik, bakar och äter gemensamma måltider.

Var och en deltar efter sin förmåga. Vi anpassar verksamheten efter deltagarnas intresse och behov.

Bergövägens dagverksamhet

På Bergövägen hittar du den dagverksamhet som tidigare höll till på Sommarvägen i Växjö. Lundens dagverksamhet har alltså flyttat till ny adress; Bergövägen 5 B, och i och med det bytt namn till Bergövägens dagverksamhet. Till Bergövägens dagverksamhet kan personer som vårdas av anhöriga i hemmet få komma. Dagverksamheten är också till för äldre personer som bor ensamma och har behov av träning och sociala aktiviteter.

Här kan vi baka, gå på promenader, göra gymnastik, ha högläsning eller lyssna på musik. Vi har ett tema varje vecka som är olika beroende på årstider och även andra temadagar.

Var och en deltar efter sin förmåga. Vi anpassar verksamheten efter deltagarnas intresse och behov.

Alla våra dagverksamheter är öppna på vardagarna.

Avgifter och kostnader

Dagverksamhet är avgiftsfritt för dig, men du får betala för maten och själv ordna resan till och från dagverksamheten. Vanligast är att resa med färdtjänst, du ansöker om färdtjänst hos Region Kronoberg.

Ansökan

Du ansöker om dagverksamhet via vår e-tjänst eller på vår blankett.

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm med mera

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm med mera

Senast uppdaterad: 31 januari 2023