Studier och jobb

Ibland kan det kännas tufft att studera, hitta ett jobb eller veta vad man ska göra i livet. I dessa lägen kan du få stöd på olika sätt.

För dig som inte har en färdig gymnasieexamen

Om du är 16 – 20 år men inte har börjat på gymnasiet eller avbrutit dina gymnasiestudier eller inte har en färdig gymnasieexamen har du rätt att få stöd av KAA; det kommunala aktivitetsansvaret. Då får du träffa en handläggare som lyssnar på vad du vill göra. I första hand är tanken att du ska studera vidare. Om inte det känns som ett alternativ så tittar ni gemensamt på andra lösningar vad gäller sysselsättning som passar dig.

Navigator

Till Navigator kan du komma om du är 16-29 år och behöver stöd för att komma i någon form av sysselsättning. Hos oss kan du få vägledning, prata med en vuxen, få stöd och uppmuntran och få hjälp med att ta kontakt med andra myndigheter, vården eller lotsas vidare mot arbete, praktik eller utbildning.

Framtidsverkstan

Du som är 16 - 29 år och behöver stöd och vägledning kan vända dig till Framtidsverkstan. Här får du stöd i att söka utbildning, hitta arbete, få socialt stöd från Navigator och stöd i att kommunicera digitalt med myndigheter. Framtidsverkstan har öppet varje tisdag klockan 15.00-16.30 och finns på Bergendahlska gården, Liedbergsgatan 14 i Växjö.

11-gården unga

11-gården unga är ett introduktionsprogram (IM) som vänder sig till dig som är 16 – 20 år, saknar behörighet till ett nationellt gymnasieprogram och behöver gå på en mindre skola. Här får du individuell hjälp och kan arbeta lugnt i sitt eget tempo med stöd av engagerade och erfarna lärare och elevassistenter.

Senast uppdaterad: 15 februari 2024