Ny simhall i Bäckaslöv

En ny simhall planeras byggas i Bäckaslövsområdet i Växjö. Ett lokalprojekt är startat.

I augusti 2023 tog politiken beslut om att påbörja planeringen av en ny simhall på Bäckaslövsområdet samt utveckla byggnaden för den befintliga simhallen till något för alla Växjöbor. I februari 2024 togs beslut i kultur- och fritidsnämnden om att starta lokalprojekt för nya simhallen. Beslutet togs även i kommunstyrelsen den 5 mars tillsammans med ett inriktningsbeslut för projektet.

Det är Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) som har uppdraget att projektleda byggnationen.

Inriktning och behov

Det tagna inriktningsbeslutet innehåller förslag på olika delar som den nya simhallen skulle kunna innehålla - exempelvis 50-metersbassäng, multibassäng, läktare, familjebad, gym och relax. Förslaget baseras på genomförda utredningar, benchmarking, dialog med intressenter samt den politiska ambitionsnivån.

Nu fortsätter projektet in i nästa fas där en fördjupad och mer detaljerad behovsanalys för en ny simhall ska göras. I det arbete kommer även möjligheten att bygga en ishall i anslutning till nya simhallen utredas.

Informationsmöte 16 april 2024

Vi höll ett informationsmöte tisdagen den 16 april där vi berättade om den växande kommunen, innehåll och process för nya simhallen och hur vi ska utveckla nuvarande simhallsbyggnad och området runtomkring.

Här kan du ta del av presentationen som visades under mötet , 3 MB.

Senast uppdaterad: 28 maj 2024