Ny simhall i Bäckaslöv

En ny simhall planeras byggas i Bäckaslövsområdet i Växjö. Ett lokalprojekt är startat.

I augusti 2023 tog politiken beslut om att påbörja planeringen av en ny simhall på Bäckaslövsområdet samt utveckla byggnaden för den befintliga simhallen till något för alla Växjöbor. I februari 2024 togs beslut i kultur- och fritidsnämnden om att starta lokalprojekt för nya simhallen. Beslutet togs även i kommunstyrelsen den 5 mars tillsammans med ett inriktningsbeslut för projektet.

Det är Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) som har uppdraget att projektleda byggnationen.

Inriktning och behov

Det tagna inriktningsbeslutet innehåller förslag på olika delar som den nya simhallen skulle kunna innehålla - exempelvis 50-metersbassäng, multibassäng, läktare, familjebad, gym och relax. Förslaget baseras på genomförda utredningar, benchmarking, dialog med intressenter samt den politiska ambitionsnivån.

Nu fortsätter projektet in i nästa fas där en fördjupad och mer detaljerad behovsanalys för en ny simhall ska göras. I det arbete kommer även möjligheten att bygga en ishall i anslutning till nya simhallen utredas.

Informationsmöte om nya simhallen den 16 april

Tisdagen den 16 april kommer kommunen att hålla ett informationsmöte där du får ta del av planerna för den nya simhallen som ska byggas på Bäckaslövsområdet och den befintliga simhallsbyggnaden. Mötet kommer att hållas den 16 april, mellan klockan 17.30-18.30, i Atriumsalen på Utvandrarnas hus.

Under mötet kommer information ges om hur arbetet går med den nya simhallen på Bäckaslövsområdet och tankar och planer för den befintliga simhallsbyggnaden och området runtomkring.

Senast uppdaterad: 4 april 2024