Nytt elljusspår i Bäckaslövsskogen

Ett cirka 1 700 meter långt elljusspår har anlagts i Bäckaslövsskogen mellan Norra Bergundasjön och Bäckaslövsesplanaden.

Samtidigt anlades en belyst gång- och cykelväg för att skapa en bättre framkomlighet och öka trafiksäkerheten från Växjö centrum till Bredvik för gående och cyklister. Elljusspåret och gång- och cykelvägen har delvis samma sträckning. Projekten är del av utbyggnaden av exploateringsområdet Bäckaslöv och Bredvik.

Arbetet påbärjades i början av juni och det nya elljusspåret öppnade den 30 november 2023.

Den gröna markeringen visar var det nya elljusspåret. Den orange markeringen visar den nya gång- och cykelvägen.
Senast uppdaterad: 8 december 2023