Drogpolicy

Alkohol, Narkotika, Tobak och Doping.
En viktig vägledning i gymnasieskolornas arbete mot droger i Växjö kommun. Policyn vänder sig till vårdnadshavare, elever och personal i skolan.

Målsättning

 • att tidigt upptäcka och förebygga bruk av alkohol, narkotika, dopingmedel och hälsofarliga varor.
 • att erbjuda den som har ett missbruk stöd och hjälp.
 • att alla i skolan skall känna till och följa drogpolicyn mot droger.

Alkohol

 • Inte under någon sorts skolverksamhet är det tillåtet att uppträda alkoholpåverkad, dricka, inneha, sälja eller förvara alkohol.
 • Vid misstanke om alkoholmissbruk skall personal reagera genom samtal med eleven och informera vårdnadshavare om eleven är under 18 år samt rapportera till rektor och elevhälsan.
 • Elev skall erbjudas stöd av elevhälsan och/eller annan instans.
 • Alkoholpåverkad elev får ej vara kvar i skolan.
  Vårdnadshavare informeras om eleven är omyndig.
 • Socialtjänsten eller primärvårdens hälsoenhet kontaktas om en elev är i behov av behandling.
 • Om en elev medför alkoholhaltiga drycker inom skolans område skall dessa omhändertas av skolledningen. Innehavet leder till utredning av rektor. Vid behov vidtas ytterligare åtgärder.

Narkotika, dopingmedel och hälsofarliga varor

All hantering och konsumtion av narkotika, dopingmedel och hälsofarliga varor är enligt narkotikalagstiftningen, dopinglagstiftningen och lagen om hälsofarliga varor
olaglig.

 • Vid misstanke om droganvändning kontaktas vårdnadshavare när eleven är omyndig.
 • Eleven erbjuds stöd av elevhälsan och/eller annan instans. Andra åtgärder kan vara disciplinära (skriftlig varning, eller avstängning enligt Skollagen).
 • Känner vi en oro för en ung människas utveckling gör vi en anmälan till socialtjänsten i elevens hemkommun.
 • Skolan samarbetar bland annat med primärvårdens hälsoenhet. Information, stödsamtal och provtagning kan erbjudas.
 • Person som ertappas med att inneha eller sälja droger i samband med skolverksamhet stängs av. Rektor har ansvaret för att en polisanmälan görs.
 • Skolans lokaler kan i förebyggande syfte och på skolledningens initiativ genomsökas av polis med narkotikahund
 • Om droger påträffas lämnas de av skolledningen till polisen.

Tobak

 • Det är förbjudet enligt lag att röka inom skolområdet under alla timmar på dygnet. Förbudet gäller även e-cigaretter.

Kontakter

 • Teknikum

  0470-419 00

  teknikum@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Teknikum

  Gamla Norrvägen 6-8

  352 43 Växjö

Senast uppdaterad: 26 april 2024