Studie- och yrkesvägledning

Det finns många frågor att ställa sig när man står inför olika val i livet. Under de senaste åren har utbudet av utbildningar ökat och arbetsmarknaden förändrats. Detta gör att det kan kännas svårt att ”hitta rätt väg”.

Det övergripande målet för all studie- och yrkesvägledning är att du som elev ska kunna göra fria, väl medvetna val och känna till dess konsekvenser. För att kunna göra detta krävs det dels faktainformation, dels kännedom om dig själv och dina möjligheter. Det krävs också kännedom om eventuella hinder av till exempel medicinsk karaktär.

Elevers fria val av studier och utbildning kan dock aldrig ifrågasättas. Det är en demokratisk rättighet och en jämställdhetsfråga av största vikt.

Har du frågor som rör dig och dina studier är du alltid välkommen till studie- och yrkesvägledarna. Vi kan erbjuda dig vägledning kring:

 • din aktuella studiesituation under gymnasietiden
 • dina framtida val inom ramen för utbildningen
 • tankar om eftergymnasiala utbildningar och yrkesval

Studie- och yrkesvägledarna (SYV) på Teknikum kan erbjuda dig vägledning kring din aktuella studiesituation, framtida val av studier och tankar om framtida arbete. Via studie- och yrkesvägledarna kan du också skaffa dig information om valet till gymnasieskolan, utbildningar efter gymnasietiden, olika yrken eller branscher, studier/praktik/arbete utomlands, studiefinansiering med mera.
 
Har du tankar och funderingar gällande framtida studie- och yrkesval, ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på ditt program Länk till annan webbplats..

Kontakter

 • Teknikum

  0470-419 00

  teknikum@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Teknikum

  Gamla Norrvägen 6-8

  352 43 Växjö

Senast uppdaterad: 26 april 2024