Hantering av fusk i samband med eget arbete, prov och dylikt

Här hittar du information om skolans hantering av fusk i samband med eget arbete, prov och dylikt

Definition av fusk

 • Att kopiera material eller plagiera utan att redovisa
  källan.
 • Att medföra/använda otillåtna hjälpmedel.
 • Att skriva av någon annan eller delge någon annan otillåten information vid skrivningstillfälle/examination.
 • Att fabricera/hitta på falska uppgifter.
 • Att låta någon annan genomföra hela eller delar av sitt arbete.

Åtgärder vid fusk

Steg 1

 • Enskilt samtal mellan lärare och elev samt rektor.
 • Kontakt med vårdnadshavare om eleven är under 18 år.
 • Inget betyg, bedömning eller återkoppling på arbetet/provet.
 • Elevens övriga undervisande lärare informeras.

Steg 2

 • Vid upprepning är grundprincipen att betyg ej sätts på kursen eller, om eleven har presterat andra accepterade underlag för bedömning, att betyget F sätts.
 • Eleven ska, om steg 2 är aktuellt, informeras om rätten till prövning.

Kontakter

 • Teknikum

  0470-419 00

  teknikum@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Teknikum

  Gamla Norrvägen 6-8

  352 43 Växjö

Senast uppdaterad: 26 april 2024