Elevinflytande

På skolan finns många tillfällen till samverkan mellan elever, lärare, skolledning, elevhälsa och annan personal. Elever ska ha inflytande över och ta ansvar för sin utbildning.

Ungdomars vilja och förmåga att delta i den demokratiska processen ska utvecklas. Elevföreträdare ska ges möjlighet att delta i gymnasienämndens sammanträden.

Gör din röst hörd!

Elevkår

Elevkåren på Teknikum är elevernas gemensamma organisation på skolan, med uppdraget att ordna en så bra gymnasieupplevelse som möjligt för alla elever. Elevkåren består av valda representanter och samarbetar med Skolledningen i allt från undervisning till fester och andra aktiviteter.

Elevskyddsombud

Varje klass utser elevskyddsombud. Dessa får en särskild utbildning och deltar i skyddsronder. Upptäcker du någonting som kan skada dig på skolan så kan du vända dig till elevskyddsombuden eller till rektor.

Klassråd

Klassrådet är varje klass forum för gemensamma frågor och består av klassens elever och ansvarig lärare. Klassrådet utser ordningsmän, elevskyddsombud och representanter till elevårdet. Man diskuterar också många praktiska frågor, till exempel fördelningen av skriftliga prov och redovisningar. Klassrådet sammanträder minst två gånger per termin. Klassrådets möten protokollförs.

Programråd

I detta forum tar man upp frågor som rör ett enskilt program. Elever och personal medverkar. På program med yrkesämnen bjuds även politiker och bransch-, arbetsgivare- och arbetstagar-representanter in för att bland annat diskutera innehåll och inriktning på utbildningen.

Kontakter

 • Teknikum

  0470-419 00

  teknikum@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Teknikum

  Gamla Norrvägen 6-8

  352 43 Växjö

Senast uppdaterad: 26 april 2024