Elevinflytande

På skolan finns många tillfällen till samverkan mellan elever, lärare, skolledning, elevhälsa och annan personal. Elever ska ha inflytande över och ta ansvar för sin utbildning.

Ungdomars vilja och förmåga att delta i den demokratiska processen ska utvecklas. Elevföreträdare ska ges möjlighet att delta i gymnasienämndens sammanträden.

Gör din röst hörd!

Programråd

I detta forum tar man upp frågor som berör enskilda program. Elever, personal, kontaktpolitiker och representanter från näringslivet medverkar. Här diskuteras bland annat innehåll och inriktning på utbildningen.

Elevkår

Detta är elevernas gemensamma organisation på skolan. Elevkåren består av valda representanter och samarbetar med skolledningen i allt, från undervisning till fester och andra aktiviteter.

Klassråd

Klassrådet är varje klass forum för gemensamma frågor och består av klassens elever och ansvarig lärare. Klassrådet utser klassombud och elevskyddsombud. Man diskuterar också många praktiska frågor, till exempel fördelningen av skriftliga prov och redovisningar. Klassrådet sammanträder cirka en gång i månaden och minst två gånger per termin. Klassrådets möten protokollförs.

Kontakter

 • Teknikum

  0470-419 00

  teknikum@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Teknikum

  Gamla Norrvägen 6-8

  352 43 Växjö

Senast uppdaterad: 19 september 2023