Ledighet

Här finns information om ansökan om ledighet från undervisning.

Ledighet från skolarbetet kan beviljas för enskild angelägenhet. Ledighet prövas i varje enskilt fall. Beslutet grundas på en samlad bedömning av den enskilda elevens situation och förhållanden. Vid ledighet längre än tre sammanhängande skoldagar ska ansökan inlämnas min en månad före första ledighetsdatum.

Semesterresor betraktas inte som enskild angelägenhet. Beviljad ledighet registreras som giltig frånvaro. Ogiltig frånvaro kan påverka rätten till studiehjälp.

Kontakter

Senast uppdaterad: 7 februari 2023