Att läsa mot en gymnasieexamen eller ett slutbetyg

Inom komvux kan du läsa mot en gymnasieexamen. Det kan antingen vara en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen. Fram till 1 juli 2025 är det också möjligt att ta ut ett slutbetyg för dig som påbörjat dina gymnasiestudier innan 1 juli 2012.

Har du läst på gymnasienivå tidigare, men inte fått en gymnasieexamen/slutbetyg, kan du komplettera de kurser du redan läst med nya kurser. På så sätt kan du sätta ihop en examen/slutbetyg.

Du som inte har läst på gymnasiet har självklart också möjlighet att läsa mot en gymnasieexamen.

Du påbörjar din planering tillsammans med en studie- och yrkesvägledare och därefter följer du själv kontinuerligt upp dina studier och uppdaterar din individuella studieplan. Du äger själv det yttersta ansvaret för att din planering överensstämmer med dina studiemål. Av studie- och yrkesvägledare kan du få hjälp att säkerställa att planeringen omfattar de kurser som krävs utifrån lag och förordning samt de kurser som krävs för att just du ska kunna nå dina mål.

Tänk på att du själv måste ringa eller mejla komvux för att göra en examensplanering eller slutbetygsplanering och begära att din gymnasieexamen eller ditt slutbetyg utfärdas. Handläggningstiden är cirka tre veckor så tänk på att begära ut din examen i god tid innan sista kompletteringsdag till utbildningar du ansökt till. Ring komvux på telefonnummer 0470-410 00 eller skicka e-post till studievagledningkomvux@vaxjo.se

Gymnasieexamen från komvux

En gymnasieexamen kan vara en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen.

En högskoleförberedande examen ska från den 1 juli 2021 vara inriktad mot ett av de två studieområdena samhällsvetenskap och humaniora eller naturvetenskap och teknik.

Under rubrikerna Högskoleförberende och Yrkesförberedande finns informationsblad med detaljerad information om innehållet i både högskoleförberedande examen och yrkesförberedande examen.

Slutbetyg från komvux

Om du har påbörjat dina gymnasiestudier innan den 1 juli 2012 men inte slutfört en treårig gymnasieutbildning finns möjlighet att utfärda slutbetyg från komvux.

Fram till 1 juli 2025 kan du ha möjlighet att få ett slutbetyg utfärdat. Den möjligheten skulle ha upphört den 1 juli 2021, men på grund av förändringar inom komvux under coronakrisen har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg från komvux fram till den 1 juli 2025.

Senast uppdaterad: 15 januari 2024