Validering - intyga dina kunskaper

Har du arbetslivserfarenhet, men saknar formell utbildning inom ditt yrke? Då har du rätt att genomföra en inledande kartläggning tillsammans en studie- och yrkesvägledare.

Efter denna inledande kartläggning kan det sedan bli aktuellt med en validering av dina kunskaper. Validering innebär i korthet att du visar vilka praktiska och teoretiska kunskaper du har inom ett ämne oberoende av hur du inhämtat kunskaperna.

Om du har kunskaper du vill validera är du välkommen att ansöka till den aktuella yrkesutbildningen. I ansökan är det viktigt att du skriver om din kunskap och dina erfarenheter. Om du blir antagen till utbildningen kommer dina kunskaper att kartläggas av lärare. Detta kan sedan leda till att du kan validera hela eller delar av en kurs/kurser. Det betyder att den kunskap du fått inom ditt yrke värderas och dokumenteras i form av betyg. På detta sätt kan din utbildningstid förkortas.

Kontakta gärna studie- och yrkesvägledningen för mer information.

Senast uppdaterad: 7 december 2023