Vägledning

Vägledning består av ett antal aktiviteter, till exempel korta personliga samtal, telefonsamtal för att få tag i viss information eller längre och återkommande vägledning under längre tidsperioder.

Vägledningens främsta verktyg är samtalet. Syftet med vägledning är att ge dig bättre beslutsunderlag inför ditt val och därmed ökad självinsikt och ökade kunskaper om alternativen och vad de kan innebära. Förenklat kan man beskriva vägledningen med följande tre frågor;

Vem är jag och vad kan jag?

Vi hjälper dig att reda ut din situation och försöker få dig att se klarare på dig själv och dina möjligheter.

Vad finns det för alternativ för mig?

Utifrån dina intressen och möjligheter försöker vi visa för dig vilka alternativ som finns och vad dessa innebär.

Hur når jag målet?

När du väl vet vad du vill kan vi hjälpa dig att göra en individuell studieplan med mål och delmål.

Det finns även andra resurser man kan använda sig av såsom familj, vänner och bekanta när det gäller bollplank och stöd. Att prata och ställa frågor till många människor ger ofta svar som belyser ditt val eller dina funderingar från olika håll.

Det är alltid du själv som sökande som väljer målsättningen för din framtid. Vägledarens uppgift är att hjälpa dig att strukturera och sortera dina frågor och funderingar och hjälpa dig att göra en handlingsplan.

En bra förberedelse inför ett vägledningssamtal kan vara att göra det intressetest Länk till annan webbplats. som finns på Arbetsförmedlingens webbplats.

Skriv gärna ut och ta med dig resultatet från testet.

Senast uppdaterad: 7 december 2023