Prövning

En prövning innebär att du läser in kurser på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen. Läraren sätter betyg efter avslutad prövning.

Tänk på att även om du gör prövningen på distans kan det krävas att du gör vissa moment på plats. Detta gäller till exempel i de kurser där det ingår nationella prov vilka alltid görs på plats. För mer information om detta kontakta aktuell skola inför anmälan.

Anmälan till prövning

Det finns två anmälningsperioder per år då du kan anmäla dig till prövningar. Du kan anmäla dig i upp till fyra kurser under en anmälningsperiod.

Period 1

Anmälan öppnar 15 februari klockan 08.00. Sista anmälningsdag är 29 februari klockan 17.00. Sista betalningsdag är 19 mars. Prövningen måste vara genomförd den 30 juni.

Period 2

Anmälan öppnar 15 augusti klockan 08.00. Sista anmälningsdag är 31 augusti klockan 17.00. Sista betalningsdag är 18 september. Prövningen måste vara genomförd den 31 december.

När sista betalningsdag passerat så kommer uppgifterna att skickas till aktuell skola och därefter kontaktas du som anmält dig inom fyra veckor för planering av startdatum.

Avgiften för en prövning är 500 kronor per kurs. Avgiften betalas inte tillbaka om du inte påbörjar din prövning eller om du avbryter den.

Om den kurs du önskar genomföra prövning i inte finns i utbudet kontaktar du komvux via e-post: studievagledningkomvux@vaxjo.se eller genom Växjö kommuns kontaktcenter telefon 0470-410 00.

Senast uppdaterad: 12 februari 2024