Musik

Vi har kurser för dig som vill skapa och komponera musik. Kulturskolan erbjuder även en musikkurs för de allra yngsta.

Du kan välja mellan många olika instrument. Lektionerna sker oftast i mindre grupp. För de flesta instrumenten finns det även möjlighet att spela i orkester.

Instrumenthyra

Ganska snart efter du blivit antagen till Kulturskolan behöver du skaffa ett eget instrument att spela på. Kulturskolan har vissa instrument som du kan hyra för 400 kr/termin. Hos oss kan du hyra fiol, altfiol, cello, kontrabas och oboe och fagott. Vi har även förskoleinstrument, såsom små trumpeter, små tromboner och små klarinetter. Övriga instrument kan du hyra eller köpa i en musikaffär.

Piano

Pianots klang kan du använda på många olika sätt. Från den mjukaste och innerligaste melodin till de mest storslagna och pampiga ackordkaskader. Pianot har en naturlig plats i många olika musikstilar och är både ett solo- och ensembleinstrument.
För att gå pianokursen behöver du ett fullstort instrument med pedal.
Antingen ett akustiskt instrument eller digitalpiano med vägda och anslagskänsliga tangenter. Till piano kan du ansöka från 6 års ålder.

Blåsinstrument

Att spela blåsinstrument på Kulturskolan innebär en stor och aktiv gemenskap. Vi har undervisning i flera olika blåsinstrument med olika karaktärer. Lämplig ålder att börja med respektive instrument: trumpet 5 år, Tvärflöjt 6 år, Blockflöjt 7 år, Saxofon 8 år, Oboe 9 år, Fagott 9 år, Valthorn, Baryton, Trombon och Tuba från 6 år. Vi har även orkesterverksamhet som är frivillig att delta i och för dig som redan spelar ett instrument vid Kulturskolan är orkestern avgiftsfri.

Stråkinstrument

Instrumenten fiol, altfiol, cello och kontrabas bildar stråkfamiljen. Du kan börja spela ett stråkinstrument från 6 års ålder. Stråkinstrumenten är bra nybörjarinstrument eftersom de finns i barnstorlekar. Vi har orkestrar på olika nivåer, vilket gör det möjligt för dig att spela i orkester under hela din tid på Kulturskolan.

Suzuki

Vi har också undervisning i suzukifiol och suzukicello och suzukitrombon.
Kursen i fiol och cello vänder sig till barn mellan 4 och 6 år.
När det gäller trombone är kursen från 6 år.
I suzukimetoden lär man sig spela precis som man lär sig prata – genom att lyssna och härma. Man har lektion två gånger i veckan, en gång enskilt och en gång i grupp. Föräldramedverkan är viktigt.

Gitarr

Gitarr är ett av Kulturskolans populäraste instrument och du kan börja spela när du är 8 år. Om du väljer att spela gitarr får du lära dig såväl klassiskt fingerspel efter noter som att kompa och spela ackord. Du har också möjlighet att delta i gitarrorkester, kammarmusikensembler samt folkmusikensemble.

Banjo

Du får lära dig spela femsträngad banjo i så kallad trefingers- eller Scruggsstil.
Instrumentet är tätt förknippat med musikgenren bluegrass men förekommer även i modern pop/rock-musik. Bluegrass har rötterna i amerikansk, brittisk och irländsk folkmusik. Det går ofta snabbt och är väldigt svängigt! Deltar du i kursen får du även möjlighet att delta i Kulturskolans egen Bluegrassensemble.
Lämplig ålder att börja spela är 9 år.

Elgitarr

Du kan börja spela elgitarr från 10 års ålder. Elgitarren används framför allt inom rock, jazz och populärmusik, men även allt mer inom klassisk musik. Vi övar både solospel, skalor och komp och så småningom kanske du kan spela i en grupp tillsammans med andra.

Elbas

Du kan börja spela elbas på Kulturskolan när du är 10 år. Elbasen är viktig i många sammanhang, till exempel i jazz- och rockgrupper. Vi övar solospel, komp, skalor och teknik. Så småningom kan du kanske vara med i någon av våra grupper.

Slagverk

Du får träna kompstilar på trumset, göra rytmiska övingar och träna notläsning. Du får också prova de andra instrumenten i slagverksfamiljen, till exempel marimba eller puka.
Lämplig ålder att börja spela trummor är 9 år.

Marimba

Marimba är ett spännande instrument med en fantastisk klang som går rakt in i hjärtat. Du får lära dig melodier, basgångar, ackord och rytmer från olika delar av världen. Vi spelar kända och okända stycken och blandar klassisk musik, folkmusik och musik från filmens värld.

Vi har kurser för dig som vill ta ditt musicerande ett steg längre. Här kan du läsa om Musiktillägget, Musikteori ocoh Musik Special.

Musiktillägget

För dig som ska börja på en kommunal gymnasieskola och är extra intresserad av musik, finns möjlighet att välja musiktillägget. För att ha möjlighet att tillgodogöra dig studierna bör du ha goda förkunskaper i musik och för åldern hög nivå på ditt instrument.

Du söker musiktillägget som ditt individuella val på gymnasieskolan. Musiktillägget anordnas i samverkan mellan Kulturskolan och de kommunala gymnasieskolorna. Utbildningen består av två delar, en gemensam och en individuell. Den gemensamma delen består av följande kurser: Ensemble 1 MUSENS01, Körsång 1 MUSKÖS01, Estetisk kommunikation ESTEST01.

Mer information på skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

I den individuella delen får du undervisning i ditt huvudinstrument på Kulturskolan. I mån av plats kan du även få spela ytterligare instrument. Elev och lärare gör kursplaneringen tillsammans. Antalet platser är begränsat och alla som söker får inför kommande läsår göra ett intagningsprov/musikalitetsanalys i mars/april.

Musikteori

Kursen vänder sig till dig som sjunger eller spelar instrument och som vill utveckla ditt musikspråk och gehör, lära dig förstå och läsa noter och få träning i att analysera och skapa musik. Kursen finns i olika nivåer och man anger vid ansökan vilken nivå man söker tilll. Tänker du söka musiktillägget, ES eller högre utbildning, har du god hjälp av Kulturskolans teorikurs. Dels har du nytta av teoretiska kunskaper när du går din utbildning och dels är ofta teoriprov en del i ansökan till högre utbildningar.

Musikteori grundkurs

Här får du en genomgång av musikens olika beståndsdelar:  melodi, rytm, skalor, tonart. puls, taktart, intervall och ackord. Du tränar gehöret genom imitationsövningar och att lyssna och notera enkla notuppgifter. Du får också prova på att skriva musik för ditt eget instrument.
Grundkurs för dig som går i åk 9.

Musikteori grund- och fortsättningskurs

Du tränar gehöret genom att lyssna och notera melodi och rytm. Du lär dig harmonisera melodier och förstå ackordens funktion. Du får prova på att skriva bas- och överstämma. Kursen innehåller också musiklyssning med form- och musikanalys.
För dig som kommer göra antagningsprov til folkhögskola eller högre musikutbildning är detta en viktig förberedelsekurs.
Grund- och fortsättningskurs för dig som går i gymnasiet.

Musikteori med pianot som grund

Du lär dig hur ackord byggs upp och hur man spelar dem i olika stilar och sammanhang. Du utvecklar dina ackordkunskaper för att förstå och analysera olika musikstycken. Du lär dig också ackompanjera efter ackordsanalys. Vi kommer att arbeta med gemensamt material, men också med sådana stycken som du själv spelar eller sjunger.
Ange under övrig information vilken nivå du söker till.

Musik Special

Vill du fördjupa dina kunskaper i musik? Då kan Kulturskolans Musik Special vara något för dig. Kursen är tänkt för befintliga elever på Kulturskolan upp till årskurs 9 som vill lägga mer tyngd på sitt musicerande.
Du får längre tid, 40 minuter/vecka, i ditt huvudinstrument. Dessutom får du undervisning i teori och scenisk beredskap, där du tränar dig på konsertframträdanden. Prata med din lärare om du är intresserad av detta. Kursen är 2-årig.

Komposition/låtskapande

Komposition/låtskapande är en kurs för dig som vill lära dig skriva eller redan skriver egna låtar. Du har kanske gjort 8 takter men kommer inte vidare, eller har gjort en melodi men hittar inte ackorden. Kursen passar även dig som inte spelar ett instrument eller läser noter, men som ändå vill skriva musik. Vi använder datorn för att höra hur musiken låter. Ålder för att kunna komma in på vår kurs i Komposition/låtskapande är 12 år.

Vet du vad? Sång är det enda instrument som redan finns inne i oss. Detta i form av små stämveck som finns i struphuvudet och som sedan i kombination med luften vi andas in skapar vibrationer som sedan blir ljud! Ganska otroligt eller hur?

När man har sång på Kulturskolan så får man lära sig en massa saker om hur man kan använda detta och lära sig att sjunga.

Sång är fantastiskt på så många sätt. Man kan sjunga i kör tillsammans med andra och lära sig att sjunga en egen stämma men man kan även sjunga solosång.

Allt detta finns hos oss i form av olika körer samt den enskilda lektionen.

Så här är sångverksamheten upplagd:

  • Svalorna, pojkar och flickor, årskurs 1-3
  • Sånglärkan, pojkar och flickor, årskurs 1-3
  • SingSång, flickor, årskurs 4-6
  • Robertkören, pojkar från årskurs 4 till målbrottet
  • Ta Ton, startgrupp
  • Sonetten, flickor, högstadiet och gymnasiet
  • Charles-Ingvarkören, pojkar från målbrottet och uppåt
  • Gymnasie-ensemble, för elever som går Musiktillägget med sång som huvudämne eller andra med mycket goda vokala förkunskaper
  • Solosång i grupp eller enskilt. De flesta elever börjar i någon av körerna och erbjuds så småningom plats i solosång om intresse finns.

Medverkan i kör kostar 400 kr/termin. För de som går ämneskurs sång är medverkan i kör avgiftsfritt.

Musikal Bas

Musikalkursen är indelad i åldersgrupper:
7-8 år
9-10 år
11-12 år
13 år och uppåt
I kursen får du lära dig grunderna i sång, dans och teater. Du får även göra mindre framföranden och uppspel.

Musikal Special

Musikal Special riktar dig som går lägst i årskurs 9. Kursen passar dig som vill fördjupa dig inom musikalområdet. Under året arbetar vi med en musikalproduktion som vi jobbar fram tillsammans. För att ha möjlighet att komma med i kursen behöver du göra en ansökan till Kulturskolan samt ha någon form av erfarenhet av sång, dans och teater. Inför varje nytt läsår hålls en audition för nya elever.

Kulturskolan har flera olika ensembler och orkestrar på olika nivåer samt med olika musikstilar. Spelar du ett instrument kostar det inget extra att vara med. Missa det inte, det är roligt att spela tillsammans!

Mer information

Kontakter

Senast uppdaterad: 17 juni 2024