Musik

Vi har kurser för dig som vill skapa och komponera musik. Kulturskolan erbjuder även en musikkurs för de allra yngsta.

Komposition/låtskapande

Komposition/låtskapande är en kurs för dig som vill lära dig skriva eller redan skriver egna låtar. Du har kanske gjort 8 takter men kommer inte vidare, eller har gjort en melodi men hittar inte ackorden. Kursen passar även dig som inte spelar ett instrument eller läser noter, men som ändå vill skriva musik. Vi använder datorn för att höra hur musiken låter. Ålder för att kunna komma in på vår kurs i Komposition/låtskapande är 12 år.

Musiklek

Musikleken är en introduktion i musikens värld, för barn mellan 3 och 5 år. Vi har rytmik, sjunger och spelar tillsammans. Genom detta gynnas motoriken och musikaliteten, men framför allt har vi roligt tillsammans.
Musikleken kommer inte erbjudas läsåret 20/21. Har ni frågor kring detta är ni välkomna att ta kontakt med expeditionen.

Kontakter

Senast uppdaterad: 9 december 2021