IT-plattformen

Växjö kommuns plattform för sensordata var en möjliggörare för den smarta staden och för företag. Genom projektet Diaccess upprättades en dataplattform som innehöll en stor mängd sensordata, inlevererad av olika aktörer med datatillgång.

Syftet var att skapa möjligheter för nya användningsområden, innovationer och smarta lösningar för stadens invånare. Samtidigt innebar den nya affärsmöjligheter för aktörer som tillhandahåller och nyttjar data.

Mer om plattformen

Plattformen har upprättats för att utgöra hjärtat i den smarta staden, genom att samla sensordata av olika slag på samma ställe. Det är en så kallad IoT-plattform (IoT-Internet of things). Plattformen är oberoende av vilken transportteknik IoT-enheterna använder utan kan ta emot all sensordata, såsom WiFi, Modbus, Bluetooth, LoRa, Z-wave, 5G med flera. Det möjliggjordes med hjälp av standardiserade integrationer med de olika teknikvägarna som behövs för att IoT-enheternas sensordata ska kunna transporteras hela vägen.

Syftet

Genom att samla och tillgängliggöra data på samma plattform var målsättningen att skapa förutsättningar för nya användningsområden, nya innovationer och lösningar för stadens invånare och företag/organisationer. Ambitionen var att öka transparensen om vilken data som finns och samtidigt komma ifrån stuprörslösningar där varje leverantör enbart använder sin data för eget syfte.

Kontaktuppgifter

Diaccess avslutades 2023. Ta kontakt med Växjö kommuns kontaktcenter om du har frågor om projektet.

Wexnet var företagspartner i Diaccess-projektet och ansvarade bland annat för IT-plattformen.

Senast uppdaterad: 29 juni 2023