Examensarbete: analys av medborgarundersökning

Nu söker vi en student som kan göra en fördjupad analys avseende demokrati och delaktighet.

Förvaltning

Kommunledningsförvaltningen

Avdelning

Utvecklingsavdelningen

Ansvarig chef

tillförordnad: Fredrik Sandblad

Beskrivning av uppdraget

Fördjupad analys avseende demokrati och delaktighet baserat på resultat i medborgarundersökning.

Arbetsplatsbeskrivning

På utvecklingsavdelningen är vi cirka 15 medarbetare med uppdrag att driva och stödja strategiskt och operativt utvecklingsarbete. Vi arbetar med processbaserad verksamhetsutveckling i projekt- och uppdragsform, med fokus på hållbar utveckling, lärande och effektivitet.

Kommunstyrelsen har givit uppdrag till förvaltningen att jobba med framtidens medborgardialog i Växjö kommun i syfte att stärka invånares delaktighet. För att få mer kunskap om nuläget behövs en fördjupad analys av medborgarundersökningens resultat som fokuserar på information, inflytande och förtroende. Utredningen bedöms bestå av framför allt analytiska metoder av kvantitativ data som kan komma att behöva kompletteras med viss kvalitativ informationsinsamling, samt dokumentanalys och omvärldsbevakning.

Kvalifikationer/personliga egenskaper

Kunskap om kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder samt analysmetoder.

Praktikperiodens start * (obligatorisk)
Praktikperiodens start
Praktikperiodens slut * (obligatorisk)
Praktikperiodens slut
Senast uppdaterad: 5 september 2023