Examensarbete med fokus på industriell och urban symbios

Vi söker en student som kan ta fram en metod för att möjliggöra industriell eller urban symbios.

Förvaltning

Kommunledningsförvaltningen

Avdelning

Hållbarhetsavdelningen tillsammans med Växjö Linnaeus Science Park

Ansvarig chef

tillförordnad: Fredrik Sandblad

Beskrivning av uppdraget

Du kommer ta fram en metod som ska ge stöd för företagare och kommunkoncern för att möjliggöra industriell eller urban symbios (IUS) på ett systematiskt sätt.

Dina arbetsuppgifter innefattar kartläggning i ett avgränsat område inom Växjö kommun (efter dialog med handledare) om företagens/kommunkoncernens resurser som exempelvis:

  • Energianvändning
  • Typ av verksamhet
  • Vilka produkter som används
  • Vilka restprodukter som uppstår
  • Eventuella utsläpp.

Du kommer slutligen sammanställa metoden i en akademisk rapport.

Kvalifikationer/personliga egenskaper

Du är självgående och är nyfiken på att söka och hitta information. Du ska dessutom ha ett hållbarhetsintresse och brinna för innovativa lösningar.

Värdefulla kompetenser för det här examensarbetet är miljövetenskap, systemvetenskap, informatik eller datavetenskap eller likvärdiga kvalifikationer.

Övrigt

Du kan ha Växjö kommunhus alternativt Växjö Linnaeus Science park som arbetsplats. Under examensarbetet är platsbesök och samverkan viktigt, men detta görs på cykelavstånd från arbetsplatsen. Inget körkort krävs.

Arbetsplatsbeskrivning

I Växjö kommunkoncern är vi cirka 15 medarbetare med uppdrag att driva och stödja hållbar utveckling, strategiskt och operativt. Vi arbetar med processbaserad verksamhetsutveckling i projekt- och uppdragsform.

  1. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev.
  2. Tryck på "Skicka". Din ansökan skickas då till ansvarig chef. En bekräftelse på att vi mottagit din ansökan skickas till den e-postadress som du angivit i formuläret.
  3. Klart! Ansvarig chef hör av sig oavsett om du är aktuell för platsen eller ej. Tänk på att det kan dröja innan du får besked.
Praktikperiodens start * (obligatorisk)
Praktikperiodens start
Praktikperiodens slut * (obligatorisk)
Praktikperiodens slut
Senast uppdaterad: 5 september 2023