Examensarbete med fokus på kommunikation i myndighetsutövning

Vi söker en student som vill bidra till att utveckla vår myndighetsutövning genom att utveckla våra sätt att uttrycka oss i våra beslut, skrivelser och information.

Förvaltning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Avdelning

Miljö- och byggavdelningen

Beskrivning av uppdraget

Miljö- och byggavdelningen ska hålla en god servicenivå samt vara tillgängliga, professionella och rättssäkra i vår myndighetsutövning. En stor del i detta och i det dagliga arbetet handlar om hur vi uttrycker oss.

Vi söker därför en student som vill bidra i arbetet att utveckla våra sätt att formulera och uttrycka oss på så att våra olika målgrupper kan ta till sig vår information oavsett bakgrund, utbildningsnivå och förutsättningar.

Arbetsplatsbeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen samlar kompetens och ansvarsområden inom samhällsbyggnad. Här samlas funktioner och kompetens inom allt från utveckling, planering och drift av nya stadsdelar, bebyggelse och infrastruktur till livsmedelskontroll och vattenförsörjning.

Miljö- och byggavdelningen är en del av samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar för att våra kommuninvånare ska ha en god miljö, både inomhus och utomhus. De ska ha förutsättningar till en god hälsa, säkra livsmedel samt trygga och välfungerande byggnader. För att uppnå detta arbetar vi med tillståndsprövning, tillsyn och kontroll samt övervakning av vatten och luft.

Kvalifikationer/personliga egenskaper

Vi söker dig som är kommunikationsintresserad och som tycker att det är roligt att leka med ord och hitta nya sätt att förenkla och tillgängliggöra vår information, utan att göra avkall på rättssäkerheten.

  1. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev.
  2. Tryck på "Skicka". Din ansökan skickas då till ansvarig chef. En bekräftelse på att vi mottagit din ansökan skickas till den e-postadress som du angivit i formuläret.
  3. Klart! Ansvarig chef hör av sig oavsett om du är aktuell för platsen eller ej. Tänk på att det kan dröja innan du får besked.
Praktikperiodens start * (obligatorisk)
Praktikperiodens start
Praktikperiodens slut * (obligatorisk)
Praktikperiodens slut
Senast uppdaterad: 12 februari 2024