Examensarbete: utveckling av solcellsanläggningar

Vi söker en student som kan bidra till att utveckla utbyggnaden av solcellsanläggningar på kommunala tak.

Bolag

Vöfab

Avdelning

System- och tekninkavdelningen

Beskrivning av uppdraget

Växjö kommun arbetar aktivt för att kunna minska kommunens klimatavtryck. Som en del i det arbetet och som en del av vårt hållbarhetsarbete är vi i behov av att se hur vi kan utveckla utbyggnaden av solcellsavläggningar. Grunduppdraget går ut på att öka antal solcellsanläggningar på de kommunala taken.

Följande frågeställningar ligger till grund för arbetet:

  • Vilka tak är möjliga att installera på?
  • Hur stora effekter kan installeras?
  • Hur är lönsamheten för dessa anläggningar LCA/LCC?
  • Vilka möjligheter kan vi få med batterilagring?
  • Hur stora batterilager är lämpliga?
  • Vad säger lagstiftningen kring fördelning av energi mellan fastigheter?
  • Vilka skattemässiga aspekter finns att ta hänsyn till

Vi ser gärna att man inom ramen för examensarbetet tar fram en solcellskarta som kommer att ligga till grund för framtida solcellsanläggningar.

Arbetsplatsbeskrivning

Vöfab äger och förvaltar ett stort antal fastigheter med hög besöksfrekvens, främst skolor men även andra verksamheter. Inom fastigheterna finns det många hårdgjorda ytor och grönområden som behöver öka sin funktion. Du kommer att göra en utredning för att öka biologisk mångfald, minska värmepåverkan, ta hand om nederbörd och attrahera insekter. Målet är att hitta nya sätt att öka nyttan av ytor, öka skolors intresse för miljön, samtidigt som man tar hänsyn till bolagets begränsade resurser och ekonomiska perspektiv.

Kvalifikationer/personliga egenskaper

Vi söker en engagerad person som utbildar sig inom ämnet.

Övrigt

Vi ser gärna att du har körkort då det kan komma att krävas vid besök av fastigheter. Vöfab har tillgång till bilar.

  1. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev.
  2. Tryck på "Skicka". Din ansökan skickas då till ansvarig chef. En bekräftelse på att vi mottagit din ansökan skickas till den e-postadress som du angivit i formuläret.
  3. Klart! Ansvarig chef hör av sig oavsett om du är aktuell för platsen eller ej. Tänk på att det kan dröja innan du får besked.
Praktikperiodens start * (obligatorisk)
Praktikperiodens start
Praktikperiodens slut * (obligatorisk)
Praktikperiodens slut
Senast uppdaterad: 28 augusti 2023