Examensarbete med fokus på utemiljöer och ekologisk mångfald

Nu söker vi en student som kan göra en utredning av våra utemiljöer, med tyngdpunkt på ekologisk mångfald i staden och på landsbygden.

Bolag

Vöfab

Avdelning

Utvecklingsavdelningen

Beskrivning av uppdraget

Vöfab äger och förvaltar ett stort antal fastigheter med hög besöksfrekvens, främst skolor men även andra verksamheter. Inom fastigheterna finns det många hårdgjorda ytor och grönområden som behöver öka sin funktion. Du kommer att göra en utredning för att öka biologisk mångfald, minska värmepåverkan, ta hand om nederbörd och attrahera insekter. Målet är att hitta nya sätt att öka nyttan av ytor, öka skolors intresse för miljön, samtidigt som man tar hänsyn till bolagets begränsade resurser och ekonomiska perspektiv.

Utredningen ska bland annat ge svar på:

  • Hur skapar vi attraktiva miljöer för våra besökare (både människor och djur)?
  • Hur kan vi med våra insatser öka våra besökare/elever/lärares intresse för vår biologiska mångfald?
  • Hur kan vi minska vårt avtryck och vår negativa miljöpåverkan genom förbättrad drift och skötsel?

Arbetsplatsbeskrivning

Vid årsskiftet gick våra kommunägda bolag Videum, Vidingehem och Vöfab samman och bildade ett nytt lokalbolag. Namnet på det nya lokalbolaget är Vöfab. Med gemensamma muskler får vi nu större möjligheter att skapa bra verksamhetsmiljöer. Vi tar ett aktivt miljö- och samhällsansvar och vi fortsätter att vara en drivande aktör i att utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd.

Vöfab äger och förvaltar lokaler som skolor, förskolor, kontor, slott, och kultur- och idrottsarenor i Växjö kommun. Vi äger fastigheter i varierande ålder och standard och har under de senaste tio åren utvecklats från att vara en fastighetsförvaltare till att också bli en byggherre. Genom våra kunniga och engagerade medarbetare skapar vi miljöer för människor att växa i genom livet.

Kvalifikationer/personliga egenskaper

Vi söker en engagerad person som utbildar sig inom ämnet.

Övrigt

Körkort är en merit. Vöfab har tillgång till bilar.

  1. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev.
  2. Tryck på "Skicka". Din ansökan skickas då till ansvarig chef. En bekräftelse på att vi mottagit din ansökan skickas till den e-postadress som du angivit i formuläret.
  3. Klart! Ansvarig chef hör av sig oavsett om du är aktuell för platsen eller ej. Tänk på att det kan dröja innan du får besked.
Praktikperiodens start * (obligatorisk)
Praktikperiodens start
Praktikperiodens slut * (obligatorisk)
Praktikperiodens slut
Senast uppdaterad: 9 maj 2023