Examensarbete: utredning av studenters rörlighet efter avslutade studier

Nu söker vi en student som kan göra en utredning av studenters rörlighet efter avslutade studier.

Förvaltning

Kommunledningsförvaltningen

Avdelning

Utvecklingsavdelningen

Ansvarig chef

tillförordnad: Fredrik Sandblad

Beskrivning av uppdraget

Hur studenter rör sig är intressant utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. För en kommun och dess näringsliv ligger en stor del av utmaningen i att locka och behålla individer med rätt kompetens. Examensarbetet syftar till att ytterligare belysa studenters rörlighet efter examen och vad som påverkar studentens kvarstannandegrad.

Dataunderlag samt analysrapport finns om hur kvarstannandegraden ser ut. Examensarbetets fokus utifrån dessa data och analys är att vidare utforska huvudfrågan. Detta kan med fördel göras via kompletterande kvalitativa studier, omvärldsbevakning/best pratice med mera.

Arbetsplatsbeskrivning

På utvecklingsavdelningen är vi cirka 15 medarbetare med uppdrag att driva och stödja strategiskt och operativt utvecklingsarbete koncernövergripande. Vi arbetar med processbaserad verksamhetsutveckling i projekt- och uppdragsform, med fokus på hållbar utveckling, lärande och effektivitet. Avdelningen ansvarar även för statistik, analyser och universitetssamverkan.

I ett strategiskt partnerskap mellan Linnéuniversitetet, Linnékåren samt Kalmar och Växjö kommun finns ett pågående arbete med att ta fram statistikrapporter samt analysera data för att synliggöra mönster för studenters kvarstannande i regionen efter examina. Kommunens insatser omfattar också kvalitativt arbete för att på ett effektivt sätt nå studenter före, under och efter studietiden. Detta syftar till att stötta kommunens och näringslivets kompetensförsörjningsbehov.

Kvalifikationer/personliga egenskaper

Du behöver ha god analytisk förmåga och kunskap inom kvalitativa undersökningar. Eftersom det finns tillgång till registerdata samt statistiska underlag är det positivt om du även har erfarenhet av att läsa och tolka statistik samt använda statistiska verktyg och modeller.

Praktikperiodens start * (obligatorisk)
Praktikperiodens start
Praktikperiodens slut * (obligatorisk)
Praktikperiodens slut
Senast uppdaterad: 5 september 2023