Näringsliv och kommunikationer

Växjö är strategiskt placerat och har i alla tider fungerat som handelsplats. Entreprenörsandan genomsyrar regionen och kommunikationer som tåg, riksvägar och flyg gör det lätt att bedriva verksamhet här.

Kommunikationer

Regionens har ett strategiskt läge mitt i södra Sverige, i skärningspunkten mellan stambanan från Stockholm till Malmö och kust-till-kustbanan från Göteborg till Kalmar och Karlskrona. Regionen är också knutpunkt i nätet av riksvägarna från Malmö till Linköping, från Halmstad till Kalmar, från Karlskrona till Göteborg samt till Jönköping. I kombination med Växjö Småland Airport ger det en interregional, nationell och internationell kommunikation som gör det lätt för människor att ta sig från regionen och ut i världen, och ta hela världen till oss.

Näringsliv

Den småländska entreprenörsandan spirar i regionen som präglas av en starkt innovativ, industriell tradition och hög hållbar tillväxt. Företagsklimatet rankas av Svenskt Näringsliv bland de främsta i Sverige, med Växjö på första plats bland större städer. Det finns ett starkt och differentierat näringsliv med tillväxt i samtliga branscher som erbjuder många olika spännande jobb. Från 2010 till 2015 har sysselsättningen ökat med 13 procent och företagandet med 31 procent.

Det strategiska läget har också gjort oss till en attraktiv, snabbt expanderande logistikregion och ett centrum för e-handel. Via stambanan, Baltic-Link och vägnätet når gods snabbt hamnarna eller direkt ut till mer än 60 procent av Nordens befolkning inom 24 timmar. Smidig logistik är avgörande för vårt exportintensiva näringsliv - exportvärdet är högst i Sverige per capita.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2022