Nyinflyttad i Växjö kommun

Välkommen till Växjö kommun! Här hittar du information som kan vara bra för dig som är nyinflyttad.

Ska du bygga ut eller bygga om hemma?
Mer information om bygglov.

Cykelbiblioteket är en tjänst där du som kommuninvånare får möjlighet att testa olika cyklar.
Mer information om Cykelbiblioteket.

Växjö Energi AB Länk till annan webbplats. producerar och distribuerar el, fjärrvärme och fjärrkyla samt erbjuder olika energitjänster.

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt.
Mer information om vad för stöd och hjälp du som du kan få.

För barn mellan 1 och 5 år finns förskola och pedagogisk omsorg.

Alla barn mellan 6 och 16 år som bor i Sverige är skolpliktiga. Det finns cirka 40 grundskolor i Växjö kommun och 5 fristående skolor.

På våra gymnasieskolor Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum har vi ett stort utbildningsutbud.

Växjö kommuns kontaktcenter är din ingång till vägledning och information om kommunens tjänster. Oavsett hur eller i vilken fråga du kontaktar Växjö kommun så är det någon av våra kommunvägledare som tar hand om ditt ärende.

Söker du efter ett vikariat eller ett heltidsjobb?
Lediga jobb i Växjö kommun

Det är lätt att ta sig till Växjö. På upplev.vaxjo.se Länk till annan webbplats. finns praktisk information om hur du kan ta dig hit med tåg, buss, bil eller flyg.

Växjö kommuns avfallshantering sköts av Södra Smålands avfall och miljö, SSAM Länk till annan webbplats.. Dit kan du vända dig med frågor kring bland annat sophämtning, återvinningscentraler, slamtömning och fakturering.

Vill du starta eller driver ett företag i Växjö kommun?
Starta företag i Växjö kommun Länk till annan webbplats.

Det finns mycket att hitta på i Växjö kommun. Upplev.vaxjo.se Länk till annan webbplats. är Växjös officiella besöks- och upplevelse-guide.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för liv. Växjö kommun levererar friskt dricksvatten och renar avloppsvatten till cirka 80 000 invånare, dygnet runt, året runt.
Mer information om vatten och avlopp

Du som är äldre kan få stöd och hjälp av kommunen. De flesta insatser behöver du ansöka om.
Mer information om äldreomsorg

Senast uppdaterad: 19 mars 2024