Viktigt meddelande (VMA)

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser samt vid svåra störningar i viktiga funktioner i samhället.

Vid en allvarlig händelse kan allmänheten informeras på följande sätt:

  • Via Växjö kommuns webbplats. Den ordinarie förstasidan kommer att bytas ut mot en ny startsida som innehåller information om aktuellt läge, kontaktuppgifter med mera.
  • Genom att ett "viktigt meddelande till allmänheten - VMA" utsänds via radio, och/eller rullas i TV-bilden eller tyfonsignal.
  • Om infrastrukturen inte fungerar för överföring av information, kan information spridas på annat sätt, exempelvis med flygblad eller högtalarbil.

VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten

För att så snabbt som möjligt kunna få ut information och varningar till allmänheten i allvarliga situationer finns möjlighet för i första hand räddningsledningen att begära sändning av VMA.

Det finns två typer av VMA:

  • Varningsmeddelande, som ska sändas vid omedelbar risk för skada på liv, egendom eller miljö.
  • Informationsmeddelande, som används för att förebygga och begränsa skador på människor, egendom eller miljö.

Ett VMA kan, inom Växjö och Ingelstads tätorter, föregås av tyfonsignalen Viktigt Meddelande som ljuder i 7 sekunder med 14 sekunders paus och upprepas under minst 2 minuter.

När du hör signalen ska du:

  1. Söka skydd inomhus.
  2. Stänga dörrar, fönster och ventiler
  3. Lyssna på radion för information, främst P4 - Radio Kronoberg.

Viktigt Meddelande och Faran Över, provas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Mer information om varningssystem kan du få på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats. Länk till annan webbplats.

Varningssystem vid krigsfara och krig

Om Sverige skulle hamna i ett läge av krigsfara eller krig används ett varningssystem för att du snabbt ska kunna söka skydd undan exempelvis ett flyganfall. Varningar kan utfärdas med hjälp av utomhuslarm och information i Sveriges Radio.

Förvarning - en del av befolkningsskyddet

I det så kallade befolkningsskyddet ingår bland annat skyddsrum och olika system för att varna befolkningen vid krigsfara och krig. För att du ska veta att du snabbt måste ta dig till ett skyddsrum eller annat skyddande utrymme behöver du få en förvarning. En förvarning kan gå ut via Sveriges Radio eller med hjälp av utomhusvarningssystemet. Via dem kan kommunen sända signalerna för beredskapslarm och flyglarm.

Beredskapslarm vid omedelbar krigsfara eller krig

Signalen för beredskapslarm (signal 30 sekunder - uppehåll 15 sekunder) är ett sätt för regeringen att meddela att det råder omedelbar krigsfara eller att landet är i krig. Det är regeringen som beslutar om det råder omedelbar krigsfara eller krig, beroende på läget i landet och i omvärlden.

Om du hör signalen för beredskapslarm ska du omedelbart gå inomhus och lyssna på Sveriges Radio P4. Förbered dig på att kunna lämna bostaden med det allra viktigaste: varma kläder, något att äta och dricka samt id-handlingar. Om du är krigsplacerad ska du omedelbart bege dig till den plats du har fått besked om.

Flyglarm vid närstående flyganfall

Om det militära försvaret upptäcker ett hotande luftangrepp kan signalen för flyglarm användas (signal två sekunder - uppehåll två sekunder, under en minut) för att varna befolkningen. Om du hör signalen ska du omedelbart söka skydd, exempelvis i närmaste skyddsrum eller i ett annat skyddande utrymme.

Faran över

När faran är över ljuder en oavbruten signal i 30 sekunder. Om du befinner dig i ett skyddsrum eller i ett annat skyddande utrymme kan du lämna det.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022