Lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ)

Brottslighet skapar otrygghet oavsett om den sker på gator och torg, i våra bostadsområden eller i hemmet. Det brottsförebyggande arbetet är en viktig del för att skapa en trygg och säker kommun.

Det lokala brottsförebyggande rådet (lokala BRÅ) arbetar strategiskt med planering, utformning och uppföljning av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen. Lokala BRÅ har sammanträde var fjärde månad och består av kommunstyrelsens presidie, kommunchefen, lokalpolisområdeschefen, kommunpolis, kommunens säkerhetschef samt kommunens samordnare för trygghet och brottsförebyggande arbete. Det är kommunstyrelsens ordförande som är rådets ordförande.

Har du frågor eller vill lämna synpunkter till brottsförebyggande rådet? Kontakta oss på mejladress info@vaxjo.se.

Senast uppdaterad: 15 november 2023