Medling vid brott

Ungdomar som är mellan 12-21 år som blivit utsatta för en konflikt eller begått en brottslig handling, även den som drabbats av konflikten/brottet kan vända sig till kommunens medlingsverksamhet.

Medlingens grundtanke är att ett möte ska äga rum mellan en ung person som begått en brottslig handling och den person som blivit utsatt. Mötet sker med en opartisk medlare och ger en möjlighet för parterna att tillsammans prata om det som hänt.

Du kan själv ta initiativ till medling genom utredare hos polisen, socialsekreterare, frivårdsinspektör, stödperson eller genom att direkt kontakta medlingsverksamheten.

När kan medling passa?

Medling kan passa vid konflikter mellan elever i skola och erbjuds ungdomar och unga vuxna under 21 år, samt vid olika typer av brottsliga handlingar som skadegörelse, stöld och misshandel. Även icke straffmyndiga – under 15 år – kan delta i medling eftersom medling inte är jämförbart med rättegång.

Vad kan medling innebära för dig som blivit utsatt för en konflikt eller en brottshändelse?

Medling kan hjälpa dig att gå vidare och ger dig chansen att få ett ansikte på den som orsakat dig skada. Du får tillfälle att ställa frågor och förklara vilka konsekvenser konflikten/brottshandlingen medförde. Under medlingen finns också möjlighet att komma överens om hur en eventuell gottgörelse kan ske.

Vad kan medling innebära för dig som orsakat en konflikt eller begått en brottslig handling?

Medling kan hjälpa dig att gå vidare och du får möjlighet att visa att du ångrar vad du gjort och att du vill försöka ”ställa till rätta” så långt det går. Under medlingen finns också möjlighet att komma överens om hur en eventuell gottgörelse kan ske. Du visar mod genom att möta den du gjort illa.

Medlingsverksamheten bedrivs av kommunen i samarbete med Polisen, Åklagarmyndigheten och Frivården.

Senast uppdaterad: 25 mars 2024