Du som är anhörig eller vän

Du kan hjälpa barnet genom att låta den veta att reaktionerna är normala efter att ha varit med om hemska saker. Barnet kan också må bättre när trygga vuxna runt omkring barnet pratar om det som har hänt, när tystnaden bryts. Även om det till en början kanske inte vill prata om upplevelserna, ge inte upp!

Det kan vara svårt för barn att prata med sin/sina förälder då de inte vill belasta föräldern med något jobbigt. Det kan då vara bra att låta barnet få prata med en annan (utomstående) vuxen.

Det är viktigt för barnet att få hjälp att hantera sina upplevelser och känslor. För oss vuxna är det att vi förmedlar att våldet inte är deras fel eller ansvar.

Många barn tror att de är anledningen till våldet och kan då känna skuld för det. "Hade inte jag.." , "om jag bara..". De kan också känna skuld för att inte ha kunnat förhindra våldet.

Vi på Familjefrid Kronoberg tar emot barn som har upplevt/utsatts för våld i hemmet. Vi har specialkunskaper i hur man talar om våld med barn. Vi erbjuder krisbearbetande barnsamtal.

Anhörigträffar

Familjefrid Kronoberg arrangerar regelbundet en anhörigträff för dig som är nära anhörig till någon som är utsatt för eller har utövat våld i nära relationer. Kontakta oss via e-post eller telefon om du vill delta.

Har du frågor och funderingar kring hur du bättre kan förstå och ge stöd till din anhörig som drabbats eller utövat våld i nära relationer?

Vi träffas i familjefrids lokaler på Sandgärdsgatan 24 i Växjö alt erbjuds digitalt tillfälle.

Röster från tidigare deltagare på anhörigträffar:

  • jag har fått redskap för att kunna förstå, möta och stötta min anhörig
  • nu förstår jag skulden och skammen
  • bra med kunskap om våldets mekanismer och banden till våldsutövaren
  • bra att få träffa andra anhöriga i samma situation
  • jag är inte ensam

Kontakter

Senast uppdaterad: 13 januari 2023