Texter vid vigsel

Det finns två alternativ till texter vid borgerlig vigsel.

Alternativ 1

Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra.
Vill du NN ta denna/denne NN till din hustru/man?
(Svar: Ja)

Vill du NN ta denna/denne NN till din hustru/man?
(Svar: Ja)

Jag förklarar er nu för äkta makar.


Alternativ 2

Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra.

Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap.

Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag: Vill du NN ta denna/denne NN till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust?
(Svar: Ja)

Vill du NN ta denna/denne NN till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust?
(Svar: Ja)

(Paret kan växla ringar)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit.

(Texten författad av Per Anders Fogelström.)

Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021
Stöd och omsorg