Våga fråga

Många som vill använda kondom vågar inte fråga om det, av rädsla för vad den nya partnern ska tro. Men sanningen är att de flesta som vågar fråga uppfattas som omtänksamma och ansvarsfulla.

Idén bakom Våga fråga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. föddes för några år sedan. Då man bjöd in ungdomar från hela Sverige för att svara på frågan: Hur kan vi stoppa könsjukdomarna? Under ett dygn arbetade olika lag med att komma på det bästa svaret på frågan. Vinnarlagets bidrag var just Våga fråga som sedan blev en kampanj.

Kampanjens syfte är först och främst att förändra attityden kring kondomanvändning, från att det känns jobbigt att fråga, till att det ska kännas självklart att göra det!

Bland annat säger sexualitetsstudien UngKAB09 att nio av tio som frågar om kondom uppfattas som omtänksamma och ansvarsfulla. RFSL uppmuntrar att använda kondom vid all sexuell kontakt.

Senast uppdaterad: 7 december 2023