Verksamhetsmark Ekeberg

Ekebergs företagspark är ett av kommunens utvecklingsområden för verksamheter. Ekeberg ligger cirka två kilometer sydost om Växjö centrum. Området ligger utmed riksväg 27 med direkt anslutning till riksvägar.

Ekeberg är anpassat för industri och lämpar sig både för större och mindre verksamheter. Området omfattar totalt cirka 70 hektar. För närvarande finns ett 15-tal verksamheter här. Området är helt utbyggt men det finns fortfarande några tomter kvar till försäljning.

Vill du etablera ditt företag här?

Kontakta Växjö kommun på telefon 0470-410 00 för mer information.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022