Verksamhetsmark i Nylanda

I nordvästra Växjö, vid Småland Airport utvecklas ett nytt verksamhetsområde på 140 hektar.

Området passar många olika verksamheter, det kan vara allt från lager/logistik, kontor, industri till hotell, drivmedelförsäljning och restaurang. Tomtindelningen är flexibla, vilket gör att det finns möjlighet att skapa och forma en fullt ut ändamålsenlig fastighet för just sin verksamhet. 

Arbete med att anlägga gator och ledningar för vatten och avlopp pågår. Första företaget började bygga under 2021 och fler kommer att börja bygga under 2023.

Vill du etablera ditt företag i Nylanda?

I nya verksamhetsområdet finns två markägare: Växjö kommun och Hovs Mark och Maskin.

Karta över markägande i Nylanda , 988 kB.

Kontakta Växjö kommun på telefon 0470-410 00 eller Hovs Mark & Maskin  Länk till annan webbplats.för mer information.

Nya cirkulationsplatser

Trafikverket har, i samarbete med Växjö kommun, byggt två nya cirkulationsplatser i området för att dels ansluta Nylanda verksamhetsområde till riksväg 30, dels för att skapa en tryggare och smidigare väg. Den ena cirkulationsplatsen ligger i Trafikplats Öjaby, och den andra cirkulationsplatsen lite längre norrut; i korsningen mellan väg 30 och Nylandavägen.

Arbetet med den norra cirkulationsplatsen blev klar i juli 2021. Cirkulationsplatsen vid trafikplats Öjaby blev klar i november 2021.

Företagsetableringar

I Nylanda verksamhetsområde har Postnord byggt en modern terminal, Atea har byggt ett modernt recycling-, logistik- och konfigurationscenter och Micropower har byggt upp en ny produktionslinje.

Gång- och cykelvägar

Vi har byggt en gång-och cykelväg utmed vägen på den östra sidan av Nylandavägen från Öjabykrysset upp Postnord samt en ny gång- och cykelväg längst Öjabyvägen och Nylandavägen.

Breddning av väg

För ökad tillgänglighet har vi breddat del av Nylandavägen.

Senast uppdaterad: 27 mars 2023