Egen hemkompost

Vill du själv kompostera ditt trädgårds- och köksavfall? Tänk på att kompostbehållaren måste placeras och skötas så att du inte stör dina grannar.

Om du vill kompostera köks- och matavfall själv måste du ha en kompostbehållare som är sluten med så täta väggar, botten och lock att den hindrar att möss och fåglar hittar föda. Springor och hål bör inte vara större än 5-6 millimeter. En sluten behållare hindrar också sniglar från att ta sig in och föröka sig. Behållaren bör vara isolerad.

Du som väljer att själv kompostera ditt matavfall istället för att lämna det till kommunens hämtning av matavfall, måste du anmäla det till kommunen. En avgift på enligt gällande taxa kommer att faktureras i ärendet.

Om du bara vill kompostera trädgårdsavfall behöver du inte göra någon anmälan.

Anmälan om kompostering

För frågor om ditt avfallsabonnemang, kontakta SSAM som har hand om avfallshanteringen i Växjö kommun. Du kan kontakta dem på info@ssam.se eller 0470-59 95 00. Information om avfallshanteringen hittar du på SSAMs webbplats Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 28 december 2022