Sophämtning

I vår kommun använder vi plastkärl för att samla in ditt hushållsavfall. Hushållsavfallet från villor hämtas varannan vecka.

Du ska se till att avfallet är väl förpackat och att kärlen inte är överfulla. Om du tillfälligt har mer sopor än vanligt så kan du beställa extra hämtning mot avgift.

Var försiktig med aska, grillkol och annat brandfarligt avfall. Det kan orsaka bränder både på avfallsanläggningen och vid din fastighet. Se till att aska och grillkol är ordentligt släckt innan du lägger det i sopkärlet.

Kom ihåg att ställa fram sopkärlen

Sopkärlen måste stå på sin plats senast kl. 06.00 på dagen för sophämtning. Om sopkärlen inte är framdragna så riskerar du att de inte blir tömda. Det bästa är om du alltid har dina sopkärl uppställda på en permanent plats på din fastighet. Då slipper du rulla fram dem inför varje tömning.

Vid helgdagar kan tömningen förskjutas någon dag. Tänk på att ställa fram sopkärlen i god tid. Låt dem vara framdragna tills de är tömda.

Placering av sopkärl

Ytan där kärlen står ska vara hårdgjord. Det gäller också för dragsträckan fram till den plats där sopbilen stannar. Inga trappor, trösklar eller andra hinder får finnas i vägen.

Underlätta för din sophämtare genom att placera sopkärlen med draghandtaget och hjulen mot chauffören. Då behöver chauffören inte vrida kärlen när de ska tömmas.

Om sopkärlen måste stå mot t ex en häck, ett staket eller en vägg så ska de placeras så att handtagen går lätt att nå för sophämtaren:

  • vänd hjulen och handtaget ut mot sophämtare

eller

  • ställ sopkärlens sida längs med häcken och staketet

Område med sidlastare

Om du bor i ett område där sophämtarna använder sidlastande sopbilar kan du ställa dina sopkärl inom tomtgränsen nära gatan med hjulen och handtaget vänt bort från gatan. Då kan sopbilen lyfta upp sopkärlen vid tömning.

Kom ihåg att sopkärlen då inte får stå mot ett staket, en häck eller en vägg, eftersom det måste vara fritt runt kärlet så att handtaget går lätt att nå.

Bra framkomlighet

Se till att buskar, grenar eller parkerade bilar inte är i vägen för sophämtningen. Skotta snö och sanda fram till sopkärlet vintertid.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 augusti 2017
Bygga och bo