Avgifter avlopp, miljö- och hälsoskydd

Vid anmälan inom avlopp, miljö- och hälsoskydd tas en avgift ut enligt gällande taxa.

Taxa för 2024

Avgift avlopp

Typ av anmälan/ansökan

Avgift per timme

Fast avgift

Övrigt

Ansökan om enskilt avlopp för 1-2 hushåll


6 738 kronor

Avgift för förbud tillkommner om detta inte betalats innan.

Anmälan om enskilt avlopp

1 123 kronorAvgift hälsoskydd

Typ av ansökan/tillsyn

Avgift per timme

Fast avgift

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser

1 123 kronor

2 246 kronor

Tillsyn radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål

1 123 kronor


Avgift miljöskydd

Typ av anmälan

Avgift per timme

Fast avgift

Anmäl att cistern tagits ur bruk


561,50 kronor

Anmäl installation av cistern


1 123 kronor

Anmäl installation av värmepumpsanläggning


2 246 kronor

Anmälan om kompostering

1 123 kronor


Anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark

1 123 kronorSenast uppdaterad: 5 januari 2024