Kommunala partnerskap med Sydafrika, Vietnam och Kosovo

Växjö kommun är sedan många år engagerade i flera kommunala partnerskap. Det är en SIDA-finansierad samarbetsform som genom resultatinriktade projekt ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska lokala myndigheter i prioriterade samarbetsländer och i Sverige. Partnerskapen ska gynna båda parter.

Växjö kommun har kommunla partnerskap med Sydafrika, Vietnam och Kosovo. Varje samarbete har en styrgrupp som består av politiska företrädare från Växjö kommun och respektive samarbetskommun.

Växjö kommuns kommunala partnerskap med JB Marks Local Municipality, Sydafrika, startade redan 2005. De två kommunerna delar likheter genom att vara expansiva, ha varsitt universitet och satsa på idrott och kultur. Sedan 2005 har fler än 35 projekt och förstudier genomförts på flera områden som stadsplanering, omsorg, socialtjänst, arbetsmarknad, PR/kommunikation, personal, kultur/fritid, jämställdhet, näringslivsutveckling, Agenda 2030 och så vidare.

Partnerskapet är ett av de absolut största och mest omfattande kommunala partnerskapen i Sverige sett till volym och kvalitet. De flesta kommunala förvaltningarna i Växjö har själva ägt eller deltagit i ett eller fler projekt med Sydafrika, något som lett till flera konkreta resultat för de två länderna. Dagens partnerskap samordnas av Institutet för lokal och regional demokrati (ID) Länk till annan webbplats. för Växjö kommuns räkning. I samarbetet ingår även Älmhults kommun.

Samarbetet mellan Växjö och An Giang startade 2010 efter att Växjö blivit introducerade med An Giang vid ett möte på Energimyndigheten. Samarbetet har inneburit genomförande av projekt inom huvudsakligen energi, avfallshantering, klimat och vattenfrågor. Växjös vattenplan har tagits fram inom ramen för det pågående samarbetsprojektet.

Partnerskapet samordnas av Växjö kommun.

Växjö kommuns kommunala partnerskap med Komuna Vushtrri, Kosovo har pågått sedan år 2013.

Flera projekt har genomförts som berört områden som miljö- och avfallshantering, tillgänglighet, organisering och utveckling av daglig verksamhet, socialt entreprenörskap med mera. Partnerskapet sker i projekt mellan de båda lokala administrationerna för att nå utveckling, erfarenhetsutbyte som ska präglas av ömsesidighet.

Partnerskapet samordnas av Institutet för lokal och regional demokrati (ID).

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 31 maj 2024