Ett urval av våra yrken

Socialsekreterare

Att arbeta som socialsekreterare på arbete och välfärd innebär att vara ett stöd för klienten och samarbeta med denne med målet att nå förbättrade livsvillkor. Som socialsekreterare ingår att utreda och fatta beslut om olika insatser såsom ekonomiskt bistånd, rådgivande och behandlande insatser samt vårdnadsutredningar. Du arbetar även med att förebygga sociala problem genom uppsökande verksamheter bland ungdomar och missbrukare. Som socialsekreterare arbetar du med stöd av SoL, LVU samt LVM. Du kommer ha både interna och externa kontakter för att insatsen ska utformas på ett sådant sätt att det leder till förbättring för klienten.

Behandlingsassistent

Som behandlingsassistent består dina arbetsuppgifter bland annat av stöd, motivations- och behandlingsarbete. Arbetet innebär allt från praktiskt stöd till samtal samt att aktivt jobba för att förbättra för familjen/individen. Du medverkar med att bygga nätverk och att stärka möjligheterna så att trygghet, integration och självständighet uppmuntras. För att kunna erbjuda en bra helhetslösning, arbetar du i nära samarbete med övriga medarbetare samt andra myndigheter.

Handledare

Arbetet som handledare på boende för ensamkommande ungdomar innebär att vara ett vuxenstöd i vardagssituationer samt delta i den praktiska skötseln av boendet.  Du medverkar i att bygga ungdomarnas nätverk så att trygghet, integration, studier och självständighet uppmuntras.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 5 januari 2024