Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vi som jobbar på samhällsbyggnadsförvaltningen tycker att vi har bland de mest spännande jobben som går att ha! Dagligen arbetar vi med staden, tätorterna och lansbygden – för att skapa en levande och trygg kommun för alla. För att lyckas med detta behöver vi drivna och engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla vår verksamhet.

Det är till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen som du skickar din bygglovsansökan om du exempelvis ska bygga hus. Vi arbetar bland annat med att ta fram detaljplaner, producera kartor och bildar nya fastigheter. Vi arbetar även med kommunens trafik, gator, vägar, parkering, parker, sjömiljö, skog, samt försörjning av vatten och avlopp. Det är områden som är viktiga grundläggande funktioner för att ett samhälle ska fungera och ge invånarna en god livsmiljö.

Vi har också hand om kontroller av bland annat industrier, naturreservat, boendemiljöer, enskilda avlopp, livsmedelsanläggningar och lantbruk för att upptäcka faror och risker innan det inträffar något allvarligt eller för att se till att vi kan åtgärda det som hänt. Marker blir förgiftade och gamla föroreningar finns kvar i naturen. Människor blir sjuka av dålig mat eller annan smitta. Våra vatten blir förorenade och vi andas in luft som innehåller skadliga ämnen. Vårt syfte är att ta bort eller minska dessa risker genom att utföra kontroller och tillsyn inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll.

Förvaltningen har i dag cirka 330 medarbetare men vi är i ett expansivt skede och ser ett ökat rekryteringsbehov under de kommande åren.

En del av våra yrken är säsongsbetonade och det betyder att vi under vissa perioder behöver förstärka vår personalstyrka med tillfälliga anställningar.

Vad får du om du jobbar hos oss? Vi erbjuder ett meningsfullt och varierande arbete där du är med och bidrar till vårt växande samhälle.

Välkommen till samhällsbyggnadsförvaltningen!

Senast uppdaterad: 28 juni 2022