Kommunledningsförvaltningen

På kommunledningsförvaltningen arbetar vi för att skapa en kommungemensam grund för utveckling. Förvaltningen erbjuder stöd, service och expertkunskap till kommunens andra förvaltningar så att de kan fokusera mer på våra invånare, företagare och framtidare.

På kommunledningsförvaltningen jobbar cirka 500 personer och bredden på våra uppgifter är stor. Förvaltningens viktigaste uppgifter handlar mycket om övergripande policy-, strategi- och utvecklingsfrågor samt uppföljning och utvärdering.

Det finns olika avdelningar inom förvaltningen, till exempel hållbarhetsavdelningen som jobbar med miljö, mångfald och folkhälsa eller IT-avdelningen som ser till att vi har fungerande telefoner, datorer och system. Näringslivsavdelningen som jobbar med att underlätta för företagare tillhör också kommunledningsförvaltningen, precis som måltidsorganisationen som ser till att barn, elever och vårdtagare får mat varje dag. Kontaktcenter, dit du ringer om du undrar något om kommunen eller behöver hjälp, är också placerade på kommunledningsförvaltningen.

Inom förvaltningen finns också avdelningar för säkerhet, utveckling, ekonomi, juridik, upphandling, kommunikation, kansli och HR.

På kommunledningsförvaltningen finns det uppgifter för alla smaker! Hos oss får du jobba både övergripande och på specialistnivå. Du har många kontakter ut i verksamheterna och bygger upp ett stort nätverk. Tillsammans med kollegor hanterar du utmaningar och hittar nya lösningar för att vi som organisation ska kunna leverera god service till dem vi är till för.

Välkommen till oss!

Senast uppdaterad: 28 juni 2022