Ett urval av våra yrken

Supporttekniker

Som supporttekniker är du IT-enhetens ansikte utåt med målet att ge bästa möjliga service och bemötande. Du arbetar i den grupp där IT-relaterade användarärenden kommer in via telefon. Ditt jobb är att ge support på datorarbetsplatsen via telefon, i första hand genom fjärrstyrning av användarens dator. Du hanterar felavhjälpning och felsökning med hjälp av instruktioner, processer och rutiner som finns i vårt ärendehanteringssystem.

Kommunvägledare

Som kommunvägledare bidrar du till att kommunens invånare, företag och besökare får bästa tänkbara service. Du svarar på frågor, informerar och ger råd via telefon, e-post, besök och sociala medier. Ingen arbetsdag är den andra lik och du får bred kunskap om kommunens olika verksamheter. Frågorna som kommer in är av väldigt blandad karaktär. Därför arbetar vi i olika team som är specialiserade på olika frågeområden. I nära samarbete med förvaltningar och bolag är du kommunens ansiktet utåt med uppdrag att förmedla en positiv bild av kommunen. Svara med ett leende - det hörs!

Kock

Som kock i Växjö kommun kan du jobba i stora tillagningskök, mottagningskök och mindre serveringskök. Arbetet innehåller både planering och förberedelser, men är också ett kreativt arbete. Smaker ska kombineras och maten presenteras på ett tilltalande sätt. Hygien och kunskap om de råvaror som används är viktigt för vi jobbar även med specialkost. Som kock ansvarar du också för att göra menyer och utifrån dem planera och göra inköp av varor.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 28 juni 2022