Ett urval av våra yrken

Bibliotekarie

På biblioteksenheten arbetar cirka 50 medarbetare. Vår biblioteksorganisation är i en stark utvecklingsfas och du som medarbetare får goda påverkans- och utvecklingsmöjligheter. Ett av våra uppdrag är att stärka bibliotekens roll som demokratiskt forum.

Huvudbiblioteket i Växjö kommun har i genomsnitt 1100 besökare/öppethållandedag. Folkbiblioteken i Växjö kommun består av Växjö stadsbibliotek, 8 filialbibliotek, ett minibibliotek och 4 utlämningsställen.

Det finns ett starkt behov av att rekrytera medarbetare med andra språk än svenska och engelska, exempelvis till biblioteken. Där krävs dock även bibliotekarieutbildning och därför uppmuntras du som talar t.ex. arabiska, somaliska, persiska eller dari att utbilda dig till bibliotekarie. Fler språkkompetenser behövs inom hela förvaltningen eftersom vi möter många invånare med olika bakgrund och ursprung.

Vaktmästare

Som vaktmästare på kultur- och fritid jobbar du på Arenaservice som tillhör avdelningen fritid. Där bidrar du till att stötta föreningars verksamhet genom att sköta och underhålla förvaltningens fritidsanläggningar så som idrottshallar, idrottsplatser, badplatser, näridrottsplatser, spår och leder i kommunen. Personalgruppen består av 18 medarbetare inom vaktmästeri och lokalvård.

Kultursekreterare

Som kultursekreterare är du med och utvecklar förutsättningarna för ett aktivt kulturliv i kommunen. Du ger stöd och råd till föreningar och organisationer i utvecklingen av deras verksamhet och behandlar ansökningar om ekonomiskt stöd till föreningarnas verksamhet. Du jobbar även med att samordna och arrangera stadsfester och andra kulturarrangemang.

Föreningshandläggare

Som föreningshandläggare är du med och utvecklar förutsättningarna för ett aktivt idrotts- och friluftsliv i kommunen. Du ger stöd och råd till föreningar i utvecklingen av deras verksamhet och behandlar ansökningar om ekonomiskt stöd till föreningarnas verksamhet.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 28 juni 2022