Åbenrå

Växjö och danska Åbenrå har varit vänorter sedan slutet av 1940-talet. Åbenrå lämnade det nordiska vänortssamarbetet 2014, men återkom under våren 2023

Hamnstaden Åbenrå är belägen på Sønderjylland i sydvästra Danmark, vid Åbenråfjorden som är en vik av Östersjön. Det bor cirka 59 000 invånare i kommunen, som utöver centralorten efter kommunsammanslagningar 2007 även består av Rødekro, Tinglev, Padborg och Kruså. Åbenrå har en varierad näringslivsstruktur med många anställda inom handel och tjänster, transport och logistik samt till viss del jordbruk.

Läs mer om Åbenrå på Åbenrås webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 11 maj 2023