Lojo

Lojo (finska Lohja) är en stad med cirka 40 000 invånare i landskapet Nyland i södra Finland.

Lojo Länk till annan webbplats. är tvåspråkigt med finska som majoritetsspråk (94,4 procent) och svenska som minoritetsspråk (4,2 procent), något som framhålls som en positiv faktor när det gäller att locka nya invånare till sig. Lojo omnämns som pastorat redan år 1323, men fick sina stadsrättigheter först 1969. Staden har vuxit fram i huvudsak tillsammans med gruv- och skogsindustrin, och flera stora fabriker med tillverkning av byggnadsmaterial, betongelement och papper finns i dess närhet.

Lojo är också känd som de tusen äppelträdens stad. Äppelträd importerades till staden redan på 1500-talet och är nu en naturlig del av allt som har med Lojo att göra. Många besökare lockas på våren av äppelträd i blom liksom på hösten av äppelskörd och äppelkarneval. 

Senast uppdaterad: 29 augusti 2022