Protokoll, föredragningslista och kallelse

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är välkommen.

Kallelsen till nästa sammanträde hittar du under rubriken Relaterade dokument cirka en vecka före sammanträdet.

De två senaste årens protokoll hittar du under rubriken Relaterade dokument. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kansliavdelningen på telefon 0470-79 66 02 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2021
Politik och demokrati