Försäljning ur samlingen

Försäljningen är framflyttad till i hösten till följd av covid-19.

Försäljningen ur samlingen flyttas fram, till följd av smittspridningen av coronaviruset. Vi vill undvika stora folksamlingar, samtidigt som vi vill ge så många som möjligt chansen att besöka försäljningen. Vi avvaktar med ett nytt datum, vi hade hoppats på att kunna genomföra försäljningen i höst men vi väljer nu att flytta fram försäljningen på obestämt datum.

Försäljning ur samlingen

Inför flytten till det nya kommunhuset har samtliga verk i det befintliga kommunhuset plockats ner. Ett brett urval av dem visades på Växjö konsthall i utställningen Ur samlingen våren 2020. Därefter var tanken att vi skulle hänga om i utställningshallen och ta fram de verk ur samlingen som kommer att finnas till försäljning vid ett senare tillfälle. Utställningen och försäljningen är alltså två separata tillfällen. Mer information om utställningen Ur samlingen.

Majoriteten av verken i samlingen kommer att finnas kvar. Den vinst som görs genom försäljningen kommer att användas till förmån för samlingen, till exempel för underhåll av befintliga verk, utöka med nya verk på sikt.

Bakgrund

Under hösten 2019 gjordes en inventering av samtliga konstverk i kommunhuset inför den kommande flytten till det nya kommunhuset. Översynen gjordes för att uppdatera det digitala konstregistret och avgöra vilka konstverk som fortsatt ska ingå i konstsamlingen. Samtliga verk finns nu på Växjö konsthall för sortering.

I samband med byggnationen av det nya kommunhuset tillämpas enprocentsregeln*. Det betyder att den konstnärliga gestaltningen där anpassas till just det huset. Något enstaka verk ur den befintliga samlingen kan komma att följa med dit men majoriteten av dem kommer att finnas på andra platser.

Syfte med försäljningen

Vid inventeringen av konstsamlingen bedömde vi att flera av verken behöver ramas om eller restaureras innan det är möjligt att placera ut dem i verksamheter igen. På konsthallen finns begränsat med ytor för förvaring av konst. De verk som behöver mer omsorg och exponering än vad Växjö kommun kan ge dem kommer därför att gå till försäljning.

Hur kommer försäljningen att gå till?

Det kommer vara så kallad direktförsäljning av verken med marknadsanpassade priser. Det betyder att det inte kommer vara möjligt att tinga eller reservera verk. Försäljningen sker på plats och verket tas med hem vid besökets slut. För att alla ska få samma möjlighet till det verk vi säljer gäller heller ingen förtur för kommunanställda. Försäljningen kommer vara kontantfri och mer information om betalningsalternativen kommer inom kort. Tillvägagångsättet är godkänt av kommunjurist och vi följer Riksantikvarieämbetets riktlinjer, för vidare läsning besök Riksantikvarieämbetets webbplats. Länk till annan webbplats.

Syftet med den kommunala konstsamlingen

Syftet med kommunens konstsamling är att förse kommunala lokaler med samtida konst och att stötta det lokala, regionala och till viss del det nationella konstlivet.

Växjö kommun har inget bevarandeuppdrag gällande konsten. De konstverk som ingår i kommunens konstsamling ska dock tas om hand på ett korrekt sätt. Det betyder att samlingen måste ses över med jämna mellanrum. Genom att minska samlingens omfattning skapar vi utrymme för detta.

*Enprocentregeln innebär att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning.

Mer information om enprocentsregeln på Konstnärernas riksorganisations webbplats Länk till annan webbplats..

Kontakter

 • Växjö konsthall

  Reception

  0470-414 75

  konsthall@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Västra Esplanaden 10, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö stadsbibliotek
  Växjö konsthall

  Västra Esplanaden 7

  35231 Växjö

  Övrigt

  Övrigt

  På midsommarafton och midsommardagen håller konsthallen stängt

   

  Ordinarie öppettider

  • Söndag och måndag stängt
  • Tisdag-fredag, klockan 12-18
  • Lördag klockan 12-16

  Fritt inträde

  Avvikande öppettider

Senast uppdaterad: 23 augusti 2022