Bra att veta när du flyttar till särskilt boende

När du har fått en lägenhet i särskilt boende och bestämt dig för att flytta dyker det säkert upp många frågor. Här beskriver vi vad som kan vara bra att veta och tänka på.

Inför flytten

 • Meddela hemtjänst och/eller hemsjukvård att du ska flytta. Tala om när och vart du ska flytta.
  Då kan personalen hjälpa dig att få med läkemedel och läkemedelslista. 
 • Om du har ett trygghetslarm ska det lämnas tillbaka när du flyttar. De nycklar som du lämnat ut ska du ha tillbaka.
 • Om du inte har släktingar eller vänner som kan hjälpa dig med flytten behöver du ta kontakt med en flyttfirma.
 • Tänk på att göra adressändring och flytta ditt telefonabonnemang. Du behöver även begära eftersändning av din post.
 • När du flyttar till särskilt boende tar du med dig de hjälpmedel som du brukar använda.

Närhet till personal på boendet

På alla särskilda boenden finns omvårdnadspersonal på plats dygnet runt.

Alla särskilda boenden har trygghetslarm installerade i samtliga lägenheter.

Behöver du hjälp och/eller vård av sjuksköterskor finns de alltid tillgängliga. De är på plats dagtid medan det under kvällar, nätter och helger finns sjuksköterskor i kvälls- och nattpatrullen.

Sjukgymnast och arbetsterapeut är regelbundet på alla boenden.

Din kontaktperson

När du har flyttat in får du en kontaktperson. Vänd dig till denna om du har frågor och önskemål. Tillsammans med dig kommer kontaktpersonen att gå igenom den hjälp du kommer att få på det särskilda boendet och hur du vill ha den utförd. Detta skrivs ner i en genomförandeplan.

Personal

Omvårdnadspersonal finns på plats dygnet runt och sjuksköterskor under dagtid. Kvällar, nätter och helger finns tillgång till sjuksköterska i kvälls- och nattpatrullen. Sjukgymnast och arbetsterapeut kommer på regelbundna besök.

Hälso- och sjukvårdsrutin

När du bor på särskilt boende ansvarar kommunen för att du får hälso- och sjukvård utifrån dina behov. Personalen kan även hjälpa dig med dina läkemedel. Läkemedel förvaras i ett särskilt skåp i din lägenhet.

Om du ska till ett planerat besök på sjukhus eller vårdcentral ska dina anhöriga eller någon vän hjälpa dig i första hand. Om detta inte är möjligt kan personalen följa med dig. Kontakta i så fall enhetschefen senast fem dagar innan besöket, så att det kan planeras in på ett bra sätt.

Aktiviteter

På alla boenden finns det gemensamma lokaler där man umgås och äter måltider.
Det ordnas olika aktiviteter som till exempel högläsning, gymnastik, bingo och besök av terapihundar.

Det här ingår i lägenheten

I lägenheten finns en höj- och sänkbar säng och madrass. I övrigt möblerar du själv med egna möbler.

Du får ett hyreskontrakt på din lägenhet. Fastighetsbolaget som äger huset ansvarar för lägenhetens standard och fastigheten i övrigt. När du flyttar in hämtar du själv eller dina anhöriga nycklarna till lägenheten. Fråga personalen om vad som gäller för just din lägenhet.

Du ansvarar själv för att det finns en hemförsäkring.

I alla lägenheter finns det antennuttag för tv. Tv finns också i gemensamhetsutrymmet.

Telefon- och internetabonnemang beställer du och betalar själv. I några särskilda boenden ingår wifi.

Mat, sänglinne- eller hygienpaket

På alla boenden finns det olika typer av service som du kan välja fritt bland.

På ditt boende kan du välja om du önskar det vi kallar helkost eller delar av detta. I helkost ingår frukost, middag och kvällsmat, samt tre mellanmål med dryck.

Du kan beställa hygienpaket om du så önskar. I hygeinpaketet ingår:

 • tvättmedel och sköljmedel
 • toalettpapper, hushållspapper och tvättlappar
 • soppåsar, rengöringsmedel och toalettborste
 • haklappar och tvättcreme

På några boenden kan du även beställa sänglinnepaket. I det ingår:

 • lakan, påslakan och örngott
 • badlakan och handduk.

Om du väljer att ha egna sänglinnen eller själv vill köpa de varor som ingår i hygienpaketet, får du själv ordna med tvätt och inköp.

Du får själv köpa övriga städ och hygienartiklar som tvål, shampo/balsam, golvmopp, skurmedel, sopborste, diskdukar och diskmedel.

Hyra och avgifter

Ditt boende och dina andra kostnader betalar du på olika sätt.

Hyran för din lägenhet betalar du till fastighetsbolaget medan du betalar avgifter för trygghetslarm, mat, sänglinne, hygienpaket, hemtjänst och ev behov av hemsjukvård till kommunen.

Om du vill ha information om avgifterna och hur de beräknas kan du kontakta omsorgsförvaltningens avgiftshandläggare. De nås via Växjö kommuns kontaktcenter på telefon 0470-410 00.

För hälso- och sjukvård som du får av Region Kronoberg betalar du en patientavgift. Du betalar själv kostnaden för eventuella läkemedel och för leverans av dessa.

Bostadstillägg

Om kostnaden för ditt boende är större än vad du klarar av att betala, kan du ansöka om bidrag. Det kallas för bostadstillägg. Beroende på hur gammal du är, är det Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan som beslutar om och betalar ut bostadstillägg.

Om du är över 65 år

Du som är över 65 år ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Mer information och hur du söker på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Om du är under 65 år

Du som är under 65 år ansöker om bostadstillägg hos Försäkringskassan. Mer information och hur du söker på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats..

Dina uppgifter dokumenteras

För att du ska få ditt stöd på rätt sätt dokumenterar personalen det som är viktigt. Dokumentationen är skyddad från obehöriga.

För att kunna ge en god vård och omsorg använder vi olika kvalitetsregister där vi följer och utvecklar kvaliteten på vårt arbete. För att vi ska kunna spara dina uppgifter i dessa register behöver vi ett samtycke från dig.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 26 juli 2022