Hemtjänst i särskilt boende

När du har flyttat in på ett särskilt boende behöver du ansöka om hemtjänst i särskilt boende för att få den hjälp du behöver.

En handläggare besöker dig efter att du flyttat in. Tillsammans går ni igenom dina behov av hjälp och stöd. Det går bra att anhörig är med vid besöket, om du själv önskar detta.

Du kan få hjälp med personlig omvårdnad, till exempel hjälp med att klä på dig, sköta din hygien och hjälp vid måltider. Du kan också få hjälp med olika typer av service, som städning, tvätt och inköp. Personalen kan också hjälpa dig att komma ut på promenader eller ärenden.

Du får ett skriftligt beslut när utredningen är färdig.

Avgifter och kostnader

Du betalar en avgift för hemtjänst i särskilt boende. Hur stor avgiften blir beror på inkomst. För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in inkomstuppgifter på en särskild blankett. Blanketten skickas till dig samtidigt med erbjudandet om särskilt boende.

Du får ett beslut som talar om vad din avgift blir. Beslutet kan överklagas.

Omsorgsförvaltningens avgiftshandläggare kan lämna information om avgifter och hur du fyller i blanketten. De nås via kommunens kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Senast uppdaterad: 28 september 2022