Alkohol och droger i familjen

Att vara barn till en förälder som har problem med alkohol eller missbrukar narkotika är jobbigt. Barnen och ungdomarna är ofta oroliga både för föräldern som dricker eller missbrukar narkotika och för den föräldern som är nykter och drogfri.

På Familjefrid Kronoberg finns en gruppverksamhet, Glimten, för barn med närstående i missbruk och/eller barn som upplevt våld inom familjen. På träffarna får du möjlighet att möta andra barn och unga med liknade erfarenheter. Vi träffas nio gånger och det är kostar inget att vara med gruppen. 

I vissa familjer har båda föräldrarna problem med alkohol och andra droger och då får barnen det ännu jobbigare. Många barn och ungdomar tvingas ta stort ansvar i sin familj, men får själva inte det stöd och den hjälp de behöver och har rätt till. Brutna löften blir ofta en del av vardagen. En del av barnen och ungdomarna känner att det är deras fel att föräldrarna mår dåligt. I familjer där någon vuxen dricker för mycket eller använder narkotika är risken större för bråk och olika former av våld.

Även efter att föräldern blivit nykter och drogfri kan resten av familjen fortsätta må dåligt. Oron och rädslan för att föräldern ska återfalla i missbruk kan finnas kvar i många år liksom de jobbiga minnena. Ilska och besvikelse, skuld och skam är också vanliga känslor som kan finnas kvar länge.

Många drabbas av alkohol och droger i familjen

Drygt 20 procent av alla barn i Sverige, upp till 430 000 barn, har någon gång under uppväxten haft minst en förälder med alkoholproblem. Det är vart femte barn.

Trots att det är så vanligt tror många barn och ungdomar att de är ensamma om problemet. Missbruk av alkohol och andra droger är ofta en väl bevarad familjehemlighet. Ofta ljuger den förälder som har problem med alkohol eller narkotika både för sig själv och andra och förnekar att han eller hon har problem. Många av barnen och ungdomarna är rädda att kompisarna eller andra ska få veta och känner sig tvingade att låtsas att allt är bra.

Senast uppdaterad: 7 december 2023